schemat

Dla każdej nowej linii CASSIOLI przeprowadzana jest dokładna analiza procesu montażu, rozpoznanie podstawowych operacji, ich wzajemnych zależności i czasu ich trwania. W ten sposób jest możliwe zaprojektowanie poszczególnych stacji roboczych w funkcji połączenia podstawowych czynności, z uwzględnieniem celu produkcji, elastyczności i zabudowy stacji, automatyzacji poszczególnych faz oraz zrównoważenia całej linii montażowej.

Nasi doświadczeni inżynierowie doradzą państwu odpowiednie rozwiązanie częściowego lub pełnego zwielokrotnienia ciągu montażowego w przypadku jeżeli poszczególne stacje pod względem funkcjonalnym nie są w stanie zaspokoić wymaganych potrzeb wydajności produkcji. Wieloletnie doświadczenie firmy CASSIOLI, pozwala wyznaczyć właściwą relację trade-off pomiędzy korzyściami równoległych systemów (możliwość wyspecjalizowania linii, redukcja czasów set-up, większa elastyczność produkcji i niezawodność operacyjna) a ogółem kosztów związanych ze zwiększeniem oprzyrządowania (potrzeba większej przestrzeni , bardziej złożony system transportu, większa ilość produktów na stacjach roboczych a także zwiększenie przepływu materiałów).