uproszczony schemat linii montażowej

Zaopatrywanie stacji roboczych w materiały (typu push lub pull), charakterystyka fizyczna produktu, wymiary bazy transportowej, dostępne miejsce, elastyczność i zdolność produkcyjna wymagana przez linie, to warunki wpływające na konfigurację systemu transportowego. W oparciu o specjalne wymogi funkcjonalne, linie montażowe posiadają układy rozdzielające, by-pass i buforujące wobec stacji.

Projektowanie layout to definiowanie formy linii montażowej. Sposób zaopatrywania stacji roboczych (element/zestaw według kryteriów push/pull), poziom zautomatyzowania systemów picking (w trybie batch picking lub order picking), rytm ciągły lub przerywany pracy, determinują diametralnie różny lay-out linii. Firma CASSIOLI jest w stanie spełnić specyficzne wymogi każdego klienta oferując linie montażowe pracujące w trybie ciągłym lub z buforem międzyoperacyjnym, linie w kształcie serpentyny, linie z głównym ciągiem kształcie „U” z zewnętrznymi stacjami, linie o podwójnym pierścieniu, linie karuzelowe, systemy ze stacjami obsługiwanymi przez wózki (trasa prostoliniowa) lub shuttle (trasa pierścieniowa – SLS CASSIOLI) lub wózki sterowane automatycznie (dowolne trasy– LGV CASSIOLI).

Projektowanie każdego pojedynczego stanowiska roboczego wykonywane jest z ogromną starannością. Zarówno automatyczne stacje (roboty człekokształtne lub manipulatory realizowane pod zamówienie), jak i ręczne stacje są stworzone w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i wydajności systemu z uwzględnieniem warunków ergonomii i bezpieczeństwa operatorów. Właściwe wybory dla zapewnienia maksymalnej produktywności są rozróżniane w zależności od branży.