schemat zarządzania przepływem

Realizacja każdej linii firmy CASSIOLI opiera się na badaniu przepływu produktów oraz przepływu materiałów zaopatrujących każdą stację montażową (pojedyncze części lub podzespoły). Każde rozwiązanie to wynik dokładnej analizy tych przepływów pod kątem rozmieszczenia przestrzennego (określenie punktów wejścia/ wyjścia oraz system obsługi), w zakresie czasów determinowanych przez program produkcyjny oraz zaopatrzenia poszczególnych stacji.

Właściwe zrozumienie przepływu produktów oraz części/podzespołów zaopatrujących stacje wpływa na konfigurację linii, a co za tym idzie, na funkcjonalność systemu transportu. Na przykład, możliwość zmiany taktu pracy pomiędzy dwoma stacjami roboczymi wymagałaby buforowania produktów między nimi, wymuszając specyficzne wymogi funkcjonalne systemu transportowego.

W zakresie zapasów magazynowych dla każdej stacji roboczej, systemy firmy CASSIOLI są przystosowane zarówno do zarządzania poszczególnymi elementami, jak i do zarządzania zestawami. Bazując na charakterystyce fizycznej produktów, trybie zaopatrywania w materiał oraz produktywności wymaganej przez system, zostanie wybrana technika zaopatrywania najbardziej odpowiednia w istniejącej sytuacji: pojedyncze elementy albo zestawy mogą podążać za produktem w specjalnych pojemnikach albo wpływać w sposób zsynchronizowany (ręcznie lub automatycznie) do stacji roboczych.
Bazując na kompetencji firmy CASSIOLI, zostanie doradzony najlepszy tryb zaopatrywania dla stacji według kryterium push lub pull. W pierwszym przypadku zaopatrywanie realizowane jest w oparciu o stałą częstotliwość wyprzedzającą zapotrzebowanie stanowiska roboczego. Według drugiego kryterium, żądanie zaopatrzenia jest generowane, gdy zapas przy stacji spada poniżej ustalonego poziomu.