1001534_1000036_VertimaxXL

Automatyczny, wielokolumnowy magazyn VERTIMAX XL stanowi najlepszy kompromis pomiędzy dużą zdolnością magazynowania, a zajmowaną przestrzenią i prędkością pobierania. Działa według zasady „materiał dla operatora” i wykonuje operacje pobierania i odkładania materiałów niezwykle szybko, tanio i bezpiecznie. Modułowość systemu umożliwia wypracowanie indywidualnego rozwiązania, najbardziej odpowiedniego dla każdej firmy: konfiguracje do 8 modułów pozwalają na znaczne zwiększenie ilości zmagazynowanych tac, wykorzystując w pełni wysoką wydajność systemu transportu wewnętrznego.

Sercem magazynu VERTIMAX XL jest automatyczny wyciągacz pojemników, potrafiący szybko przemieszczać się pomiędzy różnymi kolumnami i poziomami składowania. Jednoczesność ruchów pionowych i poziomych gwarantuje dużą prędkość pobierania, wystarczającą do zrealizowania nawet znacznej liczby zamówień z różnych punktów pobierania.
Magazyn jest całkowicie obudowany i, wobec tego, niedostępny dla operatorów: nie występuje żadne ryzyko wystąpenia nieszczęśliwego wypadku pracowników, mniejsze zniszczenia fizyczne materiałów, zerowe ryzyko nieuprawnionego pobrania i maksymalnie ciche działanie.

  • Nieskończone możliwości konfiguracyjne w zakresie punktów dostępu do systemu czynią VERTIMAX XL magazynem o dużej elastyczności. Punkty dostępu mogą być położone sąsiadująco, w celu zminimalizowania trasy pokonywanej przez jednego operatora, mogą być zarządzane przez jeden lub kilka paneli dotykowych [touch screen] i umieszczone nawet na różnych poziomach.
  • Dzięki aplikacji Drawer Manager, operator może samodzielnie wyznaczyć przedziały w obszarze tacy. Alternatywnie, po wpisaniu ilości, wymiarów i ciężaru wprowadzanego materiału, system sam proponuje najbardziej odpowiedni obszar.
  • System może zarządzać minimalnym zapasem ustalonym dla każdego artykułu. Poniżej określonej, dowolnie ustalonej wartości, do systemu centralnego zostanie wysłane nowe zlecenie zaopatrzenia, a obszar danego artykułu przyjmie inny kolor.

ZALETY VERTIMAX XL

  1. Duża gęstość składowania przy minimalnym zajęciu powierzchni
  2. System modułowy, który można dostosować do każdej konfiguracji przestrzennej
  3. Dokładna inwentaryzacja, zgodna z systemem księgowym firmy
  4. Duża prędkość pracy robota wyjmującego, umożliwiająca szybką realizację zleceń
  5. Liczne punkty dostępu do systemu, sąsiadujące lub na różnych poziomach
  6. Maksymalne bezpieczeństwo personelu i ochrona towaru
  7. Minimalne czasy oczekiwania w punktach pobrania, dzięki wstępnemu ustawieniu tac w kolejce
Dane techniczne
Wymiary magazynu min max
Szerokość (mm) 1800 7600
Głębokość (mm) 2100 3600
Wysokość (mm) 3000 26000
Zwiększanie wysokości o skok (mm) -/- 25
Charakterystyka tac min max
Nośność (kg) -/- 250/400
Szerokość (mm) 500 4000
Głębokość (mm) 600 1100
Wysokość (mm) 40 450
Wysokość użytkowa (mm) 50 650
Osiągi
Prędkość pozioma (oś X) Regulowana do 2,2 m/s
Prędkość pionowa (oś Y) Regulowana do 2,2 m/s
Prędkość wyjmowania lub wstawiania (oś Z) Regulowana do 0,6 m/s