1001533_1000036_Vertimax

VERTIMAX jest najlepszym rozwiązaniem wysokiego składowania na najmniejszej przestrzeni. System jest dostępny w wielu wariantach, ponieważ rolę pojemników pełnią tace, zindywidualizowane w oparciu o szczególne cechy materiałów.

Automatyczny system VERTIMAX powoduje wzrost produktywności magazynu także dzięki możliwości wykonywania kilku operacji na różnych rampach. Położenie licznych punktów pobierania na różnych poziomach (zarówno w przedniej, jak i w tylnej części systemu) może być określone także po zainstalowaniu systemu, gwarantując jego pełną elastyczność w obliczu ewolucji środowisk przemysłowych. Magazyn jest całkowicie obudowany i, wobec tego, niedostępny dla operatorów: nie występuje żadne ryzyko nieszczęśliwego wypadku pracowników, mniejsze zniszczenia fizyczne materiałów, zerowe ryzyko nieuprawnionego pobrania i maksymalnie ciche działanie.

  • Operacje pickingu lub refillingu materiałów mogą być ułatwione dzięki systemowi PICK TO LASER: system jednoznacznie wskazuje przedział tacy z którego należy dokonać pobrania lub do którego należy odłożyć towar.
  • Dzięki aplikacji Drawer Manager, operator może samodzielnie wyznaczyć przedziały w obszarze tacy. Alternatywnie, po wpisaniu ilości, wymiarów i ciężaru wprowadzanego materiału, system sam proponuje najbardziej odpowiedni obszar.
  • System może zarządzać minimalnym zapasem ustalonym dla każdego artykułu. Poniżej określonej, dowolnie ustalonej wartości, do systemu centralnego zostanie wysłane nowe zlecenie zaopatrzenia, a obszar danego artykułu przyjmie inny kolor.
  • Punkty dostępu do systemu mogą być liczne, rozmieszczone na kilku poziomach i mogą być aktywowane nawet natychmiast po pierwszej instalacji.ZALETY VERTIMAX

  1. Duża gęstość składowania przy minimalnym zajęciu powierzchni
  2. Dokładna inwentaryzacja, zgodna z systemem księgowym firmy
  3. Duża prędkość wind, pozwalająca na szybką realizację zamówień
  4. Liczne punkty dostępu do systemu na różnych poziomach
  5. Maksymalne bezpieczeństwo personelu i ochrona towaru
  6. Minimalne czasy oczekiwania w punktach pobrania dzięki wstępnemu ustawieniu tac w kolejce
Dane techniczne
Wymiary magazynu min max
Szerokość (mm) 2000 4500
Głębokość (mm) 2100 3600
Wysokość (mm) 3000 26000
Zwiększanie wysokości o skok (mm) -/- 25
Charakterystyka tac min max
Nośność (kg) -/- 250/400
Szerokość (mm) 1500 4000
Głębokość (mm) 600 1100
Wysokość (mm) 40 450
Wysokość użytkowa (mm) 50 650
Osiągi
Prędkość pionowa (oś Y) Regulowana do 2,2 m/s
Prędkość wyjmowania lub wstawiania (oś Z) Regulowana do 0,6 m/s