1001682_1000036_Tensor

Tensor to masywna układnica firmy CASSIOLI, przeznaczona dla ciężkich ładunków (do 2.000 kg), przy obsłudze dużej ilości poziomów składowania. Zastosowana struktura kolumny nośnej i podstawy oraz typ torowiska, dają możliwość wykonywania dużej ilości ruchów, generowanych przez system zarządzający.

Solidna budowa maszyny pozwala na pracę przy układaniu i pobieraniu na podwójnej głębokości składowania. Oczywiście, jak wszystkie układnice z rodziny CASSIOLI, można ją dostosować do specjalnych urządzeń obsługi ładunku, aby zmaksymalizować gęstość składowania lub zminimalizować czas cyklu załadunku i wyładunku.

CASSIOLI przy produkcji układnic, oprócz wykorzystywania najnowszych rozwiązań z dziedziny napędów AC, proponuje nowoczesne systemy obniżające zużycie energii elektrycznej: w fazie hamowania, kinetyczna energia skumulowana w urządzeniu jest zamieniania na energie elektryczną, która jest wykorzystywana do napędu samej maszyny, innej układnicy lub w sieci elektrycznej zakładu.

Dane techniczne
Wysokość do 24 m
Maksymalny ciężar ładunku 2000 Kg
Prędkość pozioma do4 m/s
Przyspieszenie poziome do 1 m/s²
Prędkość pionowa do 1,3 m/s
Przyspieszenie pionowe do 1 m/s²