1001518_1000040_Maga3000

Patenty charakteryzujące F.A.ST. (Furniture Automatic Storage) to rewolucja w sektorze systemów automatycznego składowania. Od początku działalności firma CASSIOLI celem zaoferowania nowoczesnych rozwiązań, inwestuje w badania. Dążenie do innowacji doprowadziło do realizacji niepowtarzalnego, opatentowanego, systemu automatycznego składowania. Oryginalny system pobierający i innowacyjna metodologia systemu zarządzania, pozwalają osiągnąć możliwości niewyobrażalne przy żadnym innym tradycyjnym systemie.

Dlaczego F.A.ST. to nowość w sektorze wysokiego składowania?

  • Ponieważ w stosunku do magazynów paletowych nie ma konieczności składowania materiału na paletach i późniejszego go rozpaletyzowania;
  • Ponieważ w przeciwieństwie do układnic transportujących każdorazowo po jednym wyrobie, F.A.ST. pozwala na jednoczesne transportowanie większej liczby jednostek. W fazie załadunku, jak i rozładunku, drastycznie redukując ilość cykli urządzenia;
  • Ponieważ w stosunku do tradycyjnych magazynów sortujących, F.A.ST. umożliwia w pełni dowolne zaopatrywanie zarządzane według artykułu i wyjście zgrupowane według dostawy do klienta;
  • Ponieważ jest w stanie obsługiwać w tym samym cyklu grupy produktów różniące się bardzo między sobą, także rozmiarowo;W jaki sposób F.A.ST. ogranicza zaangażowanie siły roboczej? Z jakim wynikiem?

Wykorzystując magazyn FAST jest możliwe zautomatyzowanie wszystkich operacji pomiędzy końcem linii produkcyjnej a załadunkiem samochodów. System otrzymuje paczki z rożnych stref produkcyjnych, kompletuje zamówienie klienta bezpośrednio na półce magazynu, pobiera wszystkie produkty przypisane klientowi i wysyła je w odpowiednim momencie do odpowiedniej rampy załadowczej. Wszystko odbywa się automatycznie.
Zauważalnym efektem pracy systemu jest większa dokładność w realizacji zamówienia oraz redukcja uszkodzeń towarów wynikająca z wyeliminowania czynności realizowanych przez operatora. (Na poniższym zdjęciu widać transport całego zamówienia dla klienta z magazynu do rampy załadowczej).


Dlaczego wykorzystanie FAST poprawia organizację stref produkcyjnych?

Wykorzystując możliwość utrzymywania otwartych wszystkich kierunków składowania, czyli wszystkich zamówień, dla których mają być grupowane elementy (do wysłania), można przejść od typowej produkcji na zamówienie, do produkcji według typu (czyli produkować zgodnie z zasadami optymalizacji produkcji niezależnie od chronologii wymaganej do uzupełnienia zamówień klientów).