1001622_1000040_Cartesio2

Automatyczny magazyn KARTEZJAŃSKI do pojemników plastikowych umożliwia dużą gęstość składowania w stosunku do zajmowanej powierzchni. System przeznaczony jest do magazynowania przedmiotów o małych wymiarach, często pobieranych lub odstawianych. Magazyn składa się z regałów ustawionych w kolumnach, możliwych do ustawienia także na podwójną głębokość w celu podwojenia zdolności systemu.

Możliwość ustawienia kilku kolumn składowania czyni z SYSTEMU KARTEZJAŃSKIEGO system modułowy, który można optymalnie konfigurować na dostępnej przestrzeni. Szeroka gama stosowanych pojemników oraz modułowa architektura systemu czynią SYSTEM KARTEZJAŃSKI magazynem wysokiego składowania odpowiednim dla każdego środowiska przemysłowego, jak np. sektor mechaniczny, farmaceutyczny, elektryczny, akcesoriów hydraulicznych, pneumatyki, mody, itp. Sercem magazynu KARTEZJAŃSKIEGO jest automatyczny wyciągacz pojemników, zdolny do wykonania ruchu po przekątnej w poprzek elementów statycznych regałów, zapewniający pokonanie odległości w najkrótszym czasie. Jednoczesność ruchów pionowych i poziomych gwarantuje dużą prędkość pobierania, wystarczającą do zrealizowania zamówień rozdzielonych na różne punkty pobierania. Magazyn jest całkowicie obudowany i, wobec tego, niedostępny dla operatorów: nie występuje żadne ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku pracowników, mniejsze zniszczenia fizyczne materiałów, zerowe ryzyko nieuprawnionego pobrania i maksymalnie ciche działanie.

Dane techniczne.
Wymiary magazynu min max
Szerokość (mm) 3000 9000
Głębokość (mm) 2100 4100
Wysokość (mm) 3000

26000

Zwiększanie wysokości o skok  (mm) -/- 25
Charakterystyki pojemnika min max
Ładowność (kg) 3 60
Szerokość (mm) 300 400
Długość (mm) 400 600
Wysokość (mm) 80 450
Osiągi
Prędkość pozioma (oś X) regulowana do 2,2 m/s;
Prędkość pionowa (oś Y) regulowana do 2,2 m/s;
Prędkość wyjmowania lub wstawiania (oś Z) regulowana do 0,8 m/s.