1001655_1000040_Conf4

Każda konfiguracja systemu transportowego firmy CASSIOLI jest zindywidualizowana w zależności od konkretnych wymogów klienta. Charakterystyka przepływu materiałów oraz typologia transportowanych produktów są wyznacznikiem parametrów systemu rozumianych, jako prędkość, przyspieszenie, nośność, jedno i dwukierunkowość ruchu, możliwość buforowania, by-pass stacji roboczych, itp.

Pomimo tego, że nie jest możliwe wymienienie wszystkich przypadków aplikacji systemów transportowych, można określić ich główne przeznaczenie użytkowe:

Linie o stałym przepływie. Klasyczny system przenośników rolkowych, taśmowych, łańcuchowych, pasowych przy ciągłym zasilaniu stacji roboczych.

Linie z możliwością akumulowania. Systemy transportowe niezależne od warunków w których należy zapewnić bufor pomiędzy stacjami roboczymi. Przenośniki rolkowe akumulacyjne lub niezależne przenośniki łańcuchowe ze sekcyjnymi napędami są w stanie uniezależnić takt pracy stacji od taktu systemu transportowego.

Systemy zasilające. Samojezdny wózek na szynie działa jak „prom” łączący pobliskie stacje z linią transportową. Jednym z przykładów jest wózek wahadłowy który poruszając się w dwóch kierunkach pobiera lub odkłada produkty na wejściu do magazynu automatycznego.


Rampy spedycyjne. Dzięki najróżniejszym urządzeniom identyfikacji automatycznej (laserowe, przez kamerę wideo, w sposób radiowy), system umieszcza we właściwych zatokach spedycyjnych produkty znajdujące się na przenośniku rozdzielającym (taśmowy, rolkowy, szczebelkowy). Sortowanie realizują odpowiednie urządzenia rozdzielające (popychacze, przenośniki taśmowe, ramiona separacji, itp.).

Linie do urządzeń specjalizowanych. Firma CASSIOLI zapewnia pełną integrację swoich systemów transportowych z automatycznymi lub półautomatycznymi stacjami roboczymi realizującymi: etykietowanie, ważenie, identyfikację automatyczną, taśmiarek, owijarek, paletyzowania i rozpaletyzowania , robotów, nawijarek, dziurkarek, itp. Celem dokładniejszego poznania tematu, zapraszamy do odwiedzenia działu “LINIE MONTAŻOWE”.