LogIS jest systemem zarządzania operacyjnego firmy CASSIOLI, stworzonym w celu zoptymalizowania działań logistycznych w warunkach produkcji i dystrybucji. Oparty na wieloletnim doświadczeniu firmy CASSIOLI w sektorze automatyzacji przemysłowej, pakiet LogIS jest systemem skalowalnym, zdolnym do zarządzania każdym pojedynczym procesem na terenie zakładu:

  • Zarządzanie obszarami magazynowymi od wejścia aż do wyjścia towarów (radioterminale, PTL, Pick by voice);
  • Sterowanie urządzeniami całkowicie automatycznymi w celu transportowania i manipulacji materiałami (układnice, systemy dedykowane, pojazdy automatyczne AGV i SLS);
  • Instrumenty planowania produkcji i oceny wyników magazynu.

Pakiet programów LogIS może być zainstalowany w dowolnym wydziale produkcyjnym lub dystrybucyjnym, od wielkiej platformy logistycznej do małego przedsiębiorstwa w fazie rozwoju. LogIS jest skalowalnym pakietem oprogramowania, który można łatwo dostosować do różnych warunków: może być wykorzystywany jako główny system lub jako specjalne rozwiązanie do zarządzania procesem automatycznym. Jest innowacyjnym rozwiązaniem do zarządzania systemami o dużej złożoności, zarówno magazynami automatycznymi, jak i tradycyjnymi magazynami ręcznymi lub liniami produkcyjnymi z systemem transportu na rożnych poziomach automatyzacji. Możliwość zarządzania większą liczbą magazynów, firm/zleceniodawców i wybór wersji językowej to tylko niektóre z cech wyróżniających pakiet LogIS.

Modułowa budowa produktów oprogramowania LogIS firmy CASSIOLI pozwala na dostosowanie ich do wszelkich wymagań klienta oraz na adaptację do istniejącego systemu komputerowego. Elastyczna architektura rozwiązań IT firmy CASSIOLI umożliwia skuteczną komunikację pomiędzy systemami wysokiego poziomu (ERP, SAP, itp.) i systemami podporządkowanymi (aż do prostego sterowania urządzeniem transportowym).

Wszystkie moduły oprogramowania LogIS są doskonale integrowalne ze sobą, zapewniając prostą i wydajną konstrukcję całego systemu zarządzania:

  • Każda funkcja może być udostępniana i aktualizowana w sposób niezależny
  • Wszystkie moduły stworzone są na te samej platformie
  • Gwarancja aktualizacji dla każdego modułu
  • Całkowita funkcjonalność modułu niezależnie od aktualizacji
  • Łatwe integrowanie z zewnętrznym oprogramowaniem / oprzyrządowaniem

CASSIOLI opracował własne systemy zarządzania magazynem i produkcją, mogące działać równolegle. Pakiet LogIS może być zintegrowany z kilkoma już działającymi systemami WMS lub systemami planowania zasobów firmy (ERP). Oznacza to, że każda dodatkowa funkcja LogIS, wymagana przez nowy zautomatyzowany proces firmy CASSIOLI, może być łatwo zintegrowana z funkcjonującym już systemem zarządczym.

LogIS spełnia wymagania całego łańcucha logistycznego Dostawca – Producent – Dystrybutor – Klient, obejmującego rozwiązania w zakresie oprogramowania i mechatroniki. Inteligente programowanie standardowych modułów LogIS umożliwia stawienie czoła wszelkim specyfikom przemysłowym, poczynając od zwykłych wahań sezonowych w wewnętrznych cyklach magazynowania lub produkcji. Indywidualizacja funkcji czyni system odpowiednim zarówno w przypadku pracy na rzecz jednego zleceniodawcy (firmy dystrybucyjne lub wytwórcze), jak i wielu zleceniodawców (3PL).