Wszystkie techniki transportu materiałów, obróbki i związany z nimi przepływ informacji mogą być zintegrowane na wszystkich poziomach produkcji, w celu zapewnienia skutecznego inżynieringu i z ogromną korzyścią dla wszystkich procesów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w środowisku przemysłowym, CASSIOLI integruje własny MES (Manufacturing Execution System) w pakiet przemysłowy LogIS. System iMaker jest oprogramowaniem firmy CASSIOLI, służącym do sterowania funkcjami produkcyjnymi przedsiębiorstwa.

Zarządzanie wiąże się z bezpośrednim podłączeniem do maszyn w celu pobrania informacji koniecznych do zintegrowania zakończenia realizacji poszczególnych etapów i do wygenerowania informacji dla celów sterowania produkcją. Każda pojedyncza faza jest integrowana w jednakowy sposób na wszystkich poziomach produkcyjnych, od poziomu zakładu aż do bardzo złożonych systemów. Zarządzanie produkcją polega na realizacji przez automatyczną funkcję produkcyjną tych działań, które zorientowane są na skoordynowanie oprzyrządowania, personelu, materiałów i obróbki. Zarządzanie automatycznymi liniami produkcyjnymi firmy CASSIOLI obejmuje obsługę informacji dotyczących zdolności produkcyjnej, zaplanowania i stanu wszystkich zasobów (personel, materiały i oprzyrządowanie) należących do danej jednostki produkcyjnej.

CASSIOLI stosuje nowoczesną technologię do zbierania, przekazywania i opracowywania informacji dotyczących planowania i sterowania operacjami. Łatwa rozbudowa, modułowość, elastyczność i podział funkcjonalny to główne cechy systemu iMaker firmy CASSIOLI. Na podstawie konkretnego środowiska pracy, iMaker może być skonfigurowany jako prosty system zarządczy dla linii montażowej lub też może stanowić kompletny M.E.S. (Manufacturing Executive System). Architektura systemu iMaker opiera się na koncepcji „skoordynowanej niezależności” wszystkich stanowisk operacyjnych, zarówno z punktu widzenia systemu maszyn jak i z punktu widzenia informatycznego.

Cele

Monitorować, koordynować, synchronizować i optymalizować procesy produkcyjne: oto cel iMakera. Poprzez ten system możliwe jest skuteczne połączenie systemów fabryki (PC, PLC, itp.) z systemami decyzyjnymi (ERP, SCM, itp.) w celu scentralizowanego zarządzania wszystkimi działaniami procesów produkcyjnych.