Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat pracy, firma CASSIOLI wyspecjalizowała się w projektowaniu i realizacji kompletnych stanowisk testowych dla sektora produkującego AGD. W oparciu o specyficzne wymagania klienta, zindywidualizowane rozwiązania możliwe jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania pralek, zmywarek, kuchenek i lodówek.

Proponowane systemy potrafią stwierdzić i zarejestrować podczas próby funkcjonalnej wszystkie charakterystyczne parametry produktu (pobór prądu, temperaturę, natężenie hałasu, funkcjonowanie silników, szczelność obwodów i inne parametry). W wyniku analizy rejestrowanych danych otrzymujemy wynik kontroli.
Oprogramowanie stworzone przez firmę CASSIOLI stosuje złożone algorytmy, które wykonują zależnie od specyficznego przypadku, obróbkę statystyczną danych w oparciu o sieci neuronowe. Ta metodologia, uwzględniając historię wartości, pozwala na określenie granicznych wartości i wzorców bez przeprowadzania dodatkowych prób i doświadczeń.

Proponowane systemy są zintegrowane z systemem informatycznym klienta, zsynchronizowane z systemem transportu i pozwalają na wizualizacje stanowiska testowego (ogólny widok z numerem stanowiska, kody testowanych produktów, wartości chwilowe, stan).
W pewnych zastosowaniach przemysłowych (na przykład produkcja lodówek), firma CASSIOLI może zaproponować, poza tradycyjnymi systemami testów, rozwiązania oparte na technologii podczerwieni. Stosując kamery termowizyjne można otrzymać graficzny obraz promieniowania podczerwonego z uwzględnieniem rozkładu temperatur badanej powierzchni.