Magazynowanie oznacza gwarancję dostępności wyrobów lub materiałów w celu zapewnienia ciągłych dostaw i produkcji. Dziś, aby spełnić wymagania rynku, niezbędny jest skuteczny system logistyczny, zarówno w przypadku magazynów automatycznych jak i tradycyjnych magazynów ręcznych. WMS iWare jest oprogramowaniem (wielojęzycznym) o budowie modułowej i na znormalizowanej bazie. Przewiduje znaczną możliwość indywidualizacji i parametryzacji w celu spełnienia wymagań klienta (specyfika jednostek magazynowych, dostępna przestrzeń w zakładzie, logika składowania i transportu, itp.).

Koncentrując się na zarządzaniu magazynem przy minimalnych możliwych kosztach i gwarantując jednocześnie wysoki poziom usług, iWare może przynieść następujące korzyści:

 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Zawsze poprawne poziomy zapasów
 • Wizualizacja w czasie rzeczywistym pracy magazynu
 • Większa dokładność dzięki wyeliminowaniu błędów pobrania lub transportu
 • Większa produktywność operatorów i instalacji układnic wyposażonych w roboty
 • Olbrzymie ograniczenie zużycia papieru
 • Skuteczne systemy kontroli i analizy statystycznej

WMS iWare posiada architekturę modułową i otwartą, charakteryzującą się znaczną elastycznością i możliwością łączenia. Składa się z centralnego jądra aplikacji, które są stale połączone z Bazą Danych (DBMS) i aplikacjami Klient. Taka konfiguracja umożliwia zarządzanie informatyczne wszelkimi transakcjami mającymi miejsce w obszarze magazynu. Bezpieczeństwo danych i identyfikowalność jest podstawowym priorytetem iWare: doskonała integracja hardware i software (PLC i PC), jak również inteligentna budowa systemu zapewniają maksymalną ochronę danych i szybkie przywrócenie pracy nawet po wyjątkowych usterkach.

System iWare kontroluje z największą wydajnością wszystkie procesy operacyjne obszaru magazynowego, zapewniając dokładny nadzór w magazynie. Maksymalna wydajność z automatyzacją głównych wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa połączone z całym łańcuchem logistycznym:

 • Fizyczne i księgowe przyjęcie towarów na wejściu
 • Identyfikacja i identyfikowalność jednostek magazynowych
 • Wybór lokalizacji składowania
 • Optymalizacja poziomu zapasów
 • Zarządzanie partiami, priorytetami, logikami FEFO-LIFO-FIFO, kontrola temperatury, itp.
 • Optymalizacja transportu w obszarze systemu przy wsparciu nowoczesnych technologii
 • Przygotowanie i konsolidacja zamówień
 • Zarządzanie zaopatrzeniem
 • Inwentaryzacje
 • System informacji i raportowania

Dzięki najnowocześniejszym systemom identyfikacji automatycznej (kod paskowy, RFID, itp.) WMS firmy CASSIOLI oferuje całkowitą identyfikowalność produktów, komponentów i jednostek ładunkowych, takich jak kartony i palety. System rejestruje każde fizyczne przesunięcie materiału, aby użytkownik dysponował, w czasie rzeczywistym, informacjami odnośnie rzeczywistego stanu magazynowego i dokładnej lokalizacji produktów w magazynie. Raporty dotyczące dostępów i analizy ABC zapewniają oszczędność pracy, gwarantując doskonałe zarządzanie magazynem.