hala z taśmą produkcyjną

Skompletowanie zamówienia wymusza zebranie określonych artykułów, materiałów i komponentów w zależności od wymagań ewentualnego dalszego przetwarzania, przewidzianego w przypadku wysyłki w centrach logistycznych lub określonej obróbki w cyklu produkcyjnym.

Dla tych operacji niezbędne jest zaufanie określonemu know-how w zakresie logistyki oraz systemów składowania i odkładania oraz transportowania ładunków. Aktualna tendencja na rynku zakłada większą częstotliwość zleceń obejmujących mniejsze ilości towarów. Prawidłowa metoda kompletacji zleceń wpływa nie tylko na efektywność firmy, ale także na poziom usług oferowanych klientom.

Z tego powodu system pickingu stał się ważną dźwignią konkurencyjności, przede wszystkim w nowoczesnym środowisku, gdzie niezbędne jest skupienie się na grupie wyników, takich, jak na przykład dokładność zamówienia, dostępność, szybkość i precyzyjność dostawy. Systemy pickingu różnią się od siebie wynikami i metodami działania. Z tego względu konieczne jest wcześniejsze zrozumienie logicznej segmentacji planowanego procesu, w zależności od danych dotyczących rozważanego problemu:

  • Profil artykułu (wymiary, możliwość piętrowania, kształt, itp.)
  • Ilość obsługiwanych kodów
  • Liczba sztuk w wierszu zamówienia (wartość średnia)
  • Liczba wierszy w zamówieniu (wartość średnia)
  • Dzienna liczba zamówień (wartość średnia)
  • Sezonowość zamówień
  • Wskaźnik rotacji według klas artykułów

CASSIOLI oferuje różne systemy pickingu, z których każdy jest odpowiedni dla określonego scenariusza. W pewnych przypadkach rozwiązaniem jest połączenie różnych opcji.