automatyczne systemy magazynowe

Wyspy pickingowe obsługiwane przez automatyczne shuttles SLS stanowią idealne rozwiązanie pickingowe według podejścia „materiały do operatorów”. Etap sortowania poprzedzony jest rzeczywistą fazą pobrania: jednostki magazynowe, z których wykonywane jest pobranie, są przetaczane w sposób automatyczny na stałe stanowiska pickingu za pomocą systemu wózków wahadłowych SLS poruszających się trasą po okręgu. Do każdej wyspy pickingowej może być przypisane jedno lub większa liczba zleceń w fazie kompletacji.

Wyspy Pickingowe z shuttle samojezdnym SLS:

  • Elastyczne rozwiązanie dzięki możliwości zwiększenia stanowisk pracy i szybkiego wydłużenia trasy shuttle
  • Wzrost wyników przy większej liczbie shuttles w trasie
  • Automatyczne ważenie ładunku roboczego pomiędzy poszczególnymi stacjami pickingowymi
  • System SLS może także odebrać przesyłkę i przetransportować ją do obszaru załadunkowego