magazyn

W systemie półautomatycznym typu Pick and Pack, każdy operator wykonuje pobranie (człowiek do towaru) według listy pickingowej, odnoszącej się bezpośrednio do konkretnego zlecenia spedycyjnego. Metodologia przewiduje, że każdy picker przygotowuje jedno opakowanie oznaczone etykietą (to samo, które wykorzystywane jest do spedycji), w którym zebrane są wszystkie pobrane artykuły. W ten sposób zamówienia są kompletowane bezpośrednio w opakowaniu wysyłkowym, ograniczając pokonywanie odległości.

Generowane opakowania mogą być poddane ostatecznemu zatwierdzeniu lub też zebrane w mniejszą liczbę opakowań składających się na tę samą wysyłkę.