systemy magazynowe

Systemy PTL (Pick to Light i Put to Light) są rozwiązaniami pickingowymi typu „operator do materiałów”, zdolnymi do zapewnienia znacznej produktywności (do 500 – 600 pobrań na godzinę). Operator porusza się wzdłuż regałów (dynamicznych i o zwielokrotnionej głębokości składowania) i pobiera ilości materiałów żądane całościowo przez partię zamówień, korzystając z informacji pojawiających się na wyświetlaczach. W praktyce picker natychmiast przystępuje do rozdzielenia materiałów na poszczególne kartony, z których każdy jest przypisany do listy pobrań na etapie kompletacji.

System może przesunąć w stronę operatora puste kartony i przetransportować stopniowo wypełniane skrzynie do innych obszarów pracy lub na koniec linii. Przypisanie każdej skrzyni kolejnego numeru zapewnia identyfikowalność wymaganą przez dalsze operacje (ważenie, packing list, wydruk etykiety, przeznaczenie końcowe).

Systemy Pick to Light mogą być stosowane w określonych warunkach::

  • Artykuły o małych rozmiarach
  • Artykuły o dużej rotacji (wydajny tylko z wyrobem klasy A)
  • Akceptacja ograniczonej elastyczności operatorów (ich liczba jest określana z góry, w celu przydzielenia obszarów).