automatyczne systemy magazynowe

Magazyn automatyczny FAST stosuje szczególne urządzenie i opatentowaną metodę działania i jest w stanie wyjąć lub odłożyć nawet pojedyncze opakowanie na półkę regału, na której mieści się kilka opakowań..

Picking automatyczny z systemem FAST:

  • Rozwiązanie pickingowe możliwe do zestawienia jedynie ze specjalistycznymi układnicami CASSIOLI
  • Obecność człowieka ograniczona jedynie do nadzorowania systemu
  • Niemal absolutna dokładność i precyzja zamówień z uwagi na wysoki poziom automatyzacji działań w zakresie realizacji zamówienia


Magazyn automatyczny M1, specjalistyczny do składowania płyt, zarządza na wejściu przepływem całych stosów płyt. Natomiast na wyjściu, system M1 jest zdolny do dostarczenia pojedynczej płyty, faktycznie realizując picking automatyczny.


Picking automatyczny z systemem M1:

  • Specjalistyczne rozwiązanie możliwe do zestawienia wyłącznie ze specjalistycznymi układnicami CASSIOLI
  • Brak fizycznych uszkodzeń płyt dzięki całkowitej nieobecności operatorów podczas operacji pickingu