magazyny automatyczne

W niektórych warunkach operacyjnych transportowana jednostka przechodzi trasą ponad obszarami produkcji, w których znajdują się operatorzy: aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, system SLS Cabin pozwala uniknąć wszelkich przypadkowych upadków wynikających z ewentualnej niestabilności ładunku. Automatyczne drzwi kabiny umożliwiają wykonywanie operacji załadunku / rozładunku w pobliżu punktów wejścia i wyjścia trasy. Tak, jak w przypadku innych konfiguracji wykorzystujących shuttle firmy CASSIOLI, modułowa konstrukcja systemu SLS Cabin umożliwia jego łatwą rozbudowę. Elastyczność tego rozwiązania obejmuje możliwość łatwego dołączenia lub przesunięcia poszczególnych stanowisk roboczych lub modyfikacji trasy. System jest także elastyczny w zakresie zmian objętości roboczej ładunku w obszarach, w których został zamontowany: możliwe jest zainstalowanie redundancyjnej liczby stanowisk roboczych w zależności od natężenia operacji w obszarze produkcji lub wysyłki..

Dane techniczne
Rodzaj ładunku Roll cage, przedmioty do 1,5 metra sześciennego; Ciężar
Ciężar ładunku Do 600 kg
Wysokość ładunku Do 1.600 mm dla ładunków lekkich
Szyna 1 szyna dolna, 1 szyna górna (na poziomie podłoża lub wyniesiona)