System SLS Heavy load

System SLS Heavy load jest szczególnie wskazany do ładunków o ciężarze do 1.500 kg. W tej konfiguracji shuttle porusza się po dwóch szynach, które mogą być umieszczone zarówno na poziomie podłoża, jak i na poziomie wyniesionym. Tak, jak w przypadku innych modeli, również w odniesieniu do shuttle SLS Heavy load możliwe jest dynamiczne bilansowanie obszarów operacyjnych objętych systemem transportowym: zadania przydzielone poszczególnym stacjom roboczym mogą być automatycznie zmienianie w systemie w zależności od wydajności poszczególnych stanowisk, bez ingerencji w zdolność transportową całej linii.

Dane techniczne
Rodzaj ładunku Palety europejskie lub międzynarodowe, skrzynie metalowe, przedmioty do 1,5 metra sześciennego
Ciężar ładunku Do 1.500
Wysokość ładunku Do 1.300 mm dla ładunków poniżej granicy 1.500 kg
Szyna 2 szyny (na poziomie podłoża lub wyniesione)