technologie magazynujące
Zalety systemu SLS nie ograniczają się jedynie do zwiększonej zdolności transportowej jednostek magazynowych i do elastyczności, jaką oferuje podniesienie tras. Urządzenia SLS są bardzo interesujące także w zakresie profili kosztowych. W porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami transportowymi, system SLS ma w rzeczywistości bardzo ograniczone komponenty sterownicze. Mniejsze jest także zużycie energii elektrycznej, wystarczy pomyśleć o porównaniu energetycznym pojedynczej jednostki napędowej (wózek wahadłowy) z licznymi napędami niezbędnymi do przeniesienia towaru wzdłuż klasycznego przenośnika o znacznej długości (nierzadkie są konfiguracje łączące obszary robocze położone w odległości kilkuset metrów).

Dynamiczne bilansowanie obszarów produkcyjnych objętych systemem transportowym

Zadania przydzielone poszczególnym stacjom roboczym mogą być automatycznie zmienianie w systemie na podstawie wydajności poszczególnych stanowisk, bez ingerencji w zdolność transportową całej linii.
Wymiana danych i doprowadzenie energii

Komunikacja ze wszystkimi stanowiskami naziemnymi i wymiana sygnałów sterowania odbywa się zazwyczaj w technologii Wi-fi. W przypadku tras szczególnie złożonych i rozległych lub w celu uniknięcia problemów wynikających z zakłóceń powodowanych pracą innych urządzeń Wi-fi w zakładzie, preferowane jest stosowanie technologii komunikacyjnej R-Coax. System zasilania jest wspólny dla wszystkich wózków wahadłowych, z których każdy pobiera energię elektryczną z linii dystrybucyjnej, z którą jest cały czas połączony wzdłuż całego przebiegu szyny.