1001567_1000041_Veicoliautomatic

Sterowane automatycznie,samojezdne wózki CASSIOLI wskazane są do transportu jednostek magazynowych w określonych branżach przemysłowych, o wysokim poziomie automatyzacji, w których przepływy materiałowe są szczególnie zmienne i złożone. Produkt znajduje także zastosowanie w tych środowiskach pracy, w których warunki higieniczno-sanitarne, mikrobiologiczne lub temperaturowe nie zapewniają pełnej ochrony operatora.

Elastyczność wózków CASSIOLI gwarantuje prawidłowy wybór inwestycji, ponieważ wszystkie charakterystyki całego systemu mogą być całkowicie przeprogramowane w obliczu zmian, nawet radykalnych, pełnionej funkcji. Nadzór nad systemami AGV jest możliwy z zastosowaniem panelu synoptycznego, przedstawiającego, chwila po chwili, stan magazynu. Interfejsy opracowane przez naszych techników zapewniają pełną integrację z innymi urządzeniami (układnice, gniazda zrobotyzowane, paletyzatory, linie transportowe, itp.) oraz z systemami komputerowymi wysokiego poziomu, używanymi przez klienta.