1001669_1000040_AGVforche1

Transport jednostek magazynowych na widłach na różne wysokości zakłada system wideł zdolnych przenieść jedną lub więcej palet równocześnie. W ofercie CASSIOLI znajdują się dwa rodzaje wózków widłowych różniących się położeniem kół napędowych.

Nasi technicy wybiorą najlepszą konfigurację w oparciu o cechy fizyczne transportowanego przedmiotu (ciężar i wymiary). Olbrzymia dokładność pozycjonowania całkowicie wyklucza uszkodzenie produktu podczas transportu. Dokładność ta charakteryzuje wszystkie urządzenia zorientowane na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa operatorów.

Dane techniczne
Portata od 250 do 2000 Kg
Corsa sollevamento od 0 do 4000 mm
Velocità do 2,0 m/s
Peso veicolo od 1000 do 2000 Kg
Peso batteria od 350 do 600 Kg
Precisione posizionamento do 1 cm
Tipologia di ricarica standard lub doładowanie podtrzymujące
Massima pendenza superabile 5% przy pełnym załadunku, 10% na pusto