AGV – LGV z platformami transportowymi

W tej rodzinie wózków urządzenie pobierająco-rozładunkowe składa się z przenośników rolkowych, taśmowych, łańcuchowych w zależności od transportowanego produktu. Platforma transportowa umożliwia, w zależności od potrzeb, podnoszenie, opuszanie, obracanie, kontrolę transportowanego przedmiotu. Transport pudełek, kartonów i palet odbywa się ze szczególną dokładnością i bezpieczeństwem, co pozwala na racjonalne i wydajne wykorzystanie przestrzeni.

Stosowanie tych wózków jest uzasadnione w warunkach dużego natężenia przepływu wyrobów, rozmieszczonych na powierzchniach magazynowych o znacznych rozmiarach. W odróżnieniu od AGV widłowych, wózki z platformą transportową wymagają mniejszych przestrzeni manewru. Możliwość transportowania więcej niż jednej jednostki magazynowej powoduje, że wózki te są szczególnie przydatne przy dużych odległościach.

Dane techniczne
Portata od 250 do 1500 kg
Corsa sollevamento od 0 do 4000 mm
Velocità do 2,0 m/s
Peso veicolo od 1000 do 2000 Kg
Peso batteria od 350 do 600 Kg
Precisione posizionamento do 1 cm
Tipologia di ricarica standard lub doładowanie podtrzymujące
Massima pendenza superabile 5% przy pełnym załadunku, 10% na pusto