1001572_1000040_Tecnologia

Możliwość ingerencji w konfigurację ścieżki roboczej jest podstawowym czynnikiem, który spowodował rozpowszechnienie wózków automatycznych. 

Sterowanie.System sterowania CASSIOLI może monitorować zarówno wszelkie informacje dotyczące położenia i stanu wózków, jak i zamówienia wysyłane przez system produkcyjny. W ten sposób system opracowuje i optymalizuje, chwila po chwili, najdogodniejszą trasę, dostosowując ją do bieżącej sytuacji (vehicle scheduling i vehicle routing).

Podwójny system nawigacji.. Kilkadziesiąt lat doświadczenia i wiedza firmy w zakresie wózków automatycznych wykazała, że nie ma jednego skutecznego systemu obowiązującego dla wszystkich środowisk przemysłowych. W określonych obszarach magazynowych, jak na przykład wąskie i długie korytarze, tunel w pobliżu pieców przemysłowych i, ogólnie, przestrzenie na zewnątrz zakładu, nie jest możliwe osiągnięcie prawidłowej triangulacji dla stałych punktów referencyjnych wymaganych poprzez technologię laserową. Zatem, w tych szczególnych środowiskach, AGV – LGV firmy CASSIOLI mogą mieć wbudowaną technologię wózków samojezdnych, z podwójnym systemem nawigacji: laserowa technologia prowadzenia i indukcyjna technologia prowadzenia, oparta na odczytywaniu pól magnetycznych wytwarzanych przez elementy zamontowane w posadzce. W określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie specjalnej kamery wideo, dostarczającej informacje do systemu nawigacji.

Technologia Wireless. Nasi naukowcy są zawsze gotowi, aby wykorzystać możliwości oferowane przez nowe technologie: każda wymiana informacji pomiędzy pojedynczym wózkiem a system centralnego sterowania odbywa się za pośrednictwem technologii Wi-fi. W rzeczywistości ewentualne przeciążenia komunikacyjne i możliwość wystąpienia zakłóceń o charakterze elektromagnetycznym zawsze stanowiły ograniczenia tradycyjnych systemów AGV, połączonych z systemem centralnym za pośrednictwem częstotliwości radiowej. Z kolei, dzięki wynikom osiąganym przy zastosowaniu technologii Wi-fi, system sterowania wózkiem firmy CASSIOLI otrzymuje informacje z systemu zarządczego pierwszego poziomu, bezpośrednio poprzez sieć Ethernet. W konsekwencji, cała logika wózka nie jest zarządzana przez PLC, ale bezpośrednio przez PC, który, dzięki swoim właściwościom, może obsługiwać niektóre funkcje dotyczące ruchu. Przejście z centralnego systemu sterowania, typowego dla tradycyjnych wózków uruchamianych za pomocą PLC, do systemu sterowania rozproszonego, charakterystycznego dla nowych wózków CASSIOLI z architekturą PC, niesie ze sobą poprawę prędkości obliczeń i odpowiedzi w przypadku PC obsługującego „naziemnie”, dzięki czemu uzyskano serię wózków charakteryzujących się zwiększoną niezawodnością.

Integrowalność.AGV – LGV – AGC firmy CASSIOLI są całkowicie integrowalne ze wszystkimi innymi urządzeniami transportowymi: paletyzatorami, wyspami zrobotyzowanymi, urządzeniami z końca linii i magazynami automatycznymi. Moduły nadzoru wózków mogą być połączone interfejsem z dowolnym systemem komputerowym z wyższego poziomu stosowanym w firmie (SAP, wydziałowy, itp.)

Konserwacja. Nowa architektura systemu nowych AGV firmy CASSIOLI umożliwia, poprzez zdalne połączenie drogą internetową, nie tylko diagnostykę stanu wózków AGV – LGV, ale także „debugging” programu wewnątrz AGV. Jest to kolejne dodatkowe zabezpieczenie przez zatrzymaniem normalnego biegu działań w zakładach klienta.