wyspy zrobotyzowane

CASSIOLI wykonuje zrobotyzowane wyspy przeznaczone do automatyzacji faz montażu, produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji. Oferowane rozwiązania obejmują szeroką gamę: od prostych systemów pick and place aż do złożonych, wieloosiowych systemów, występujących jako pojedyncze stanowisko lub całkowicie automatyczna linia montażowa. Najbardziej zaawansowane systemy obejmują systemy wizyjne ostatniej generacji, o wysokiej zdolności przetwarzania, umożliwiające większą „inteligencję środowiska pracy”.

Przykłady zastosowania:

  • Montaż na liniach montażowych (automatyczny załadunek sztuki z linii, skręcanie śrubami z kontrolą momentu dokręcania, układania płyt-półproduktów-tafli szklanych wraz z montażem uszczelek / uszczelniaczy jedno lub dwu-składnikowych, itp.)
  • Zautomatyzowane etapy produkcji (zgrzewanie, okrawanie, lakierowanie, wykańczanie, cięcie, itp.)
  • Kontrola funkcjonalna na liniach montażowych (weryfikacja lub kontrola charakterystyk testowanego przedmiotu: kontrola jakości z użyciem systemów wizyjnych, kontrola funkcjonalności wyrobu, itp.)
  • Manipulowanie (od pojedynczych drobnych wyrobów metalowych aż do całego zespołu, często wielkogabarytowego)
  • Obsługa maszyn (w zależności od wyrobu przewidziane są stoły akumulacyjne, kosze, palety odkładcze dla komponentów, ładowarki pionowe, podajniki wibracyjne, itp.)
  • Połączenia (złączenie kilku linii montażowych)
  • Paletyzacja na końcu linii (specjalistyczne szybkie, elastyczne systemy, umożliwiające także obsługę dużych ciężarów)
  • Transport (ogólny transport zrobotyzowany, składanie, zawieszanie elementów na karuzelach, itp.)