robot

Zastosowanie nowoczesnych robotów w sektorze zintegrowanej automatyzacji umożliwia dziś znaczne ograniczenie czasu obróbki i, w konsekwencji, wzrost produkcyjności firmy. Zrobotyzowane wyspy robocze firmy CASSIOLI wprowadzają także wyraźną poprawę jakości wyrobu, dzięki powszechnie znanej powtarzalności pracy robota antropomorficznego.

Wszechstronność, łatwa instalacja i zdolność do ponownego użytku robotów antropomorficznych umożliwiają osiągnięcie bardzo elastycznego poziomu automatyzacji: liczne ramiona i przeguby zapewniają obsługę tych obszarów roboczych, które nie są dostępne dla innych rodzajów maszyn, zaś kompaktowa budowa umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu precyzji (do 0,1 mm), nawet przy znacznych prędkościach przemieszczania.

Roboty CASSIOLI mogą ponadto wykonywać prace w środowiskach określonych jako „nieprzyjazne”, oszczędzając operatorom wykonywania prac niebezpiecznych i uciążliwych, przez co zwiększają poziom bezpieczeństwa. Transport, który opiera się na zespole algorytmów kinematycznych, jest nadzorowany przez centralne sterowanie elektroniczne, zazwyczaj charakteryzujące się dużą wytrzymałością, aby mogło być stosowane w najsurowszych środowiskach przemysłowych. Automatyczne działanie robota zarządzane jest w języku programowania strukturalnego, co pozwala sterować całym cyklem automatycznym, archiwizować dane produkcyjne i modyfikować parametry maszyny (anomalie, uruchomienie, zatrzymanie, ustawienia konfigurowalne, itp.)..