systemy automatycznego magazynowania

Nasi klienci mają doskonałą świadomość konieczności klimatyzowania sytemu transportu materiałów na obszarze każdego systemu produkcyjnego i dystrybucyjnego. Dlatego też niezbędne jest zwrócenie się do profesjonalistów już w momencie, gdy wybory dotyczące urządzeń transportowych wpływają także na zagospodarowanie dostępnej przestrzeni we wszystkich obszarach roboczych.

Dzięki know how zdobywanym przez ponad 40 lat, CASSIOLI jest w stanie zaproponować najlepsze rozwiązania w zakresie systemów transportu, w oparciu o analizę właściwości fizycznych i cech charakterystycznych przepływu transportowanego materiału. Za każdym razem, gdy konieczne jest transportowanie lub manipulowanie, w sposób mniej lub bardziej automatyczny, wyrobem gotowym, półproduktem, podzespołem lub surowcem, CASSIOLI jest w stanie zaproponować system transportowy najlepiej dopasowany z punktu widzenia mocy przerobowych, kosztów, bezpieczeństwa i ergonomii. Projektowanie każdego systemu firmy CASSIOLI odbywa się zawsze z najwyższą starannością.

Zarówno stanowiska całkowicie automatyczne (roboty antropomorficzne i urządzenia automatyczne wykonywane pod konkretne zlecenie), jak i stanowiska ręczne są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i moce przerobowe systemu, jak również najlepsze warunki ergonomii i bezpieczeństwa dla operatorów. Zawsze jest to kwestia wyboru różnych urządzeń sztucznej inteligencji, przeznaczonych dla poszczególnych sektorów przemysłu w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Specjalistyczne oprogramowanie opracowane przez firmę CASSIOLI nadzoruje koordynację wszystkich segmentów i zapewnia całkowitą integrowalność linii z systemem komputerowym stanowiącym własność klienta.