produkcja mebli

CASSIOLI chlubi się wysokimi kompetencjami w branży meblowej. Znajomość sektora przetwórstwa drewna datuje się na lata 70-te, kiedy sieneńska firma dostarczała pierwsze wózki suszące dla lokalnych firm z Val di Chiana, produkujących meble i ościeżnice. W stosunku do tamtych czasów, CASSIOLI znacznie rozbudował swoje know how w tym sektorze: dziś proponowane systemy prezentują nowoczesne rozwiązania technologiczne, zdolne do spełnienia współczesnych potrzeb firm działających w branży meblarskiej.

Systemy oferowane klientom mogą być wyposażone w różnorodne urządzenia jak na przykład: windy, obrotnice, stoły obrotowe, manipulatory, roboty, balansery, paletyzatory, depaletyzatory, przenośniki, spychacze, wkrętaki, paskarki, owijarki i etykieciarki, itp. Obok pojedynczych zastosowań typu „stand alone” dotyczących jednego stanowiska obróbki lub montażu mebli, firma CASSIOLI może dostarczyć kompletne systemy „pod klucz”, takie jak: linie montażowe, bufory pionowe, poziome bufory dynamiczne do płyt, automatyczne systemy składowania płyt, automatyczne systemy przygotowywania zamówień, automatyczne wózki do transportu stosów, wyspy zrobotyzowane do montażu lub obróbki, itp.

Szczególną uwagę należy zwrócić na systemy FAST i M1, ponieważ stanowią konkretną odpowiedź na aktualne wymagania producentów mebli. W ostatnich latach powstały nowe technologie, uległy zmianom procesy produkcyjne, ale coraz częściej składowanie i przygotowywanie zamówień stanowi dziś kwestię krytyczną dla współczesnych firm meblarskich. System F.A.ST. (Furniture Automatic Storage) jest innowacyjnym rozwiązaniem proponowanym przez firmę CASSIOLI. Właściwości tego systemu umożliwiają osiągnięcie wyników niemożliwych do osiągnięcia przy jakimkolwiek tradycyjnym systemie składowania. Nawet najbardziej niedowierzającym wyspecjalizowanym operatorom wystarcza kilkuminutowa obserwacja pracującego systemu podczas targów typu Xylexpo lub Ligna (lub rozlicznych zastosowań w wiodących grupach w branży), aby przekonać się o olbrzymich możliwościach tego rozwiązania. Innowacyjna logika operacyjna oparta na rozdzieleniu just in time planów produkcji i oryginalny przyrząd pobierania paczek (meble zmontowane, rozmontowane i w obrocie) to cechy, które czynią F.A.ST. jedynym opatentowanym systemem na poziomie międzynarodowym. Rozwiązanie umożliwia automatyzację części procesu zawartej między liniami produkcyjnymi i załadunkiem środków transportu (łącznie z tworzeniem zamówień klientów i obsługą opóźnień). W ten sposób możliwe jest ograniczenie wewnętrznych kosztów logistycznych i zwiększenie poziomu usług nawet w doskonale zorganizowanych przedsiębiorstwach. (Więcej informacji pod linkiem znajdującym się na tej stronie).

System M1 jest natomiast rozwiązaniem specjalistycznym do zarządzania płytami, zdolnym do rozwiązania wszelkich kwestii transportu i składowania, występujących przy „partiach jednosztukowych”. (Więcej informacji pod linkiem znajdującym się na tej stronie).