linia produkcyjna

W przemyśle metalowym każda współpraca firmy CASSIOLI z klientami przynosiła korzystne doświadczenia i specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego sektora rynku lub szczególnej technologii. W ten sposób, w dłuższej perspektywie czasowej powstała wartość dodana dla wszystkich klientów. Jak już wspomniano, pozwala to firmom zaufać konsultantom CASSIOLI, którzy rzeczywiście znają się na tematyce automatyzacji i transportu dla przemysłu metalowego. Stwierdzenie, że każdy proces produkcyjny lub dystrybucyjny może zostać zautomatyzowany i, jednocześnie, przyniesie wartość dodaną, byłoby nieprawdziwe. Oczywiście istnieją pewne środowiska przemysłowe (także w przemyśle mechanicznym), w których zautomatyzowane rozwiązania nie poprawiają wydajności. Jednakże w innych przypadkach korzyści występują i są wymierne.

Z drugiej strony nie byłoby uzasadnione, na przykład, zachowanie niektórych klientów firmy CASSIOLI, którzy na przestrzeni lat nadal wybierają rozbudowane systemy, jak magazyny automatyczne, linie montażowe, systemy dystrybuujące i pojazdy automatyczne. Dążąc do zdobycia lojalności klientów, oferowane rozwiązania mają być możliwie najmniej ograniczające. W przypadku linii produkcyjnych, nasze wyroby prezentują znaczną elastyczność, co pozwala na stopniowe przechodzenie z montażu ręcznego do automatycznego, bez zatrzymywania produkcji i przy inwestycjach, które amortyzują się w krótkim czasie.

Siła firmy CASSIOLI polega na zdolności i dyspozycyjności do spełniania wymagań firm postrzeganych jako partnerzy. Ta zgodność z klientem pozwala na realizację doskonałej odpowiedzi na wymagania danego systemu logistycznego. Jasne jest, że podobne podejście wymaga dużej kompetencji i doświadczenia w zakresie zwykłych zagadnień logistycznych w branży mechanicznej. W każdym nowym systemie firmy CASSIOLI dokładna analiza procesu operacyjnego wskazuje elementarne operacje, jak również czas ich trwania i powiązania miedzy nimi. W ten sposób możliwe jest przypisanie funkcji poszczególnym stanowiskom pracy poprzez zagregowanie różnych operacji elementarnych, z uwzględnieniem celów oczekiwanej produktywności systemu, elastyczności i kompaktowości stanowiska, specjalistycznej automatyzacji poszczególnych faz i zbilansowania całej linii (montaż, produkcja lub konfekcjonowanie).