produkcja foteli samochodowych

Nasi wyspecjalizowani technicy potrafią zaoferować trafne porady podczas projektowania systemu montażu lub produkcji. Studium rozwiązania uwzględnia ewentualną równoległość, częściową lub całościową, operacji na linii, jeżeli poszczególne analizowane stanowiska nie są w stanie zapewnić wymaganej mocy produkcyjnej, mimo swej kompletności z funkcjonalnego punktu widzenia.

Doświadczenie nabyte przez firmę CASSIOLI podczas wielu lat pracy pomaga określić prawidłowy kompromis pomiędzy typową elastycznością systemów równoległych (możliwość specjalizacji linii, skrócenie czasu ustawień, większa elastyczność produkcyjna i niezawodność operacyjna) a wszystkimi kosztami związanymi z dublowanymi urządzeniami (wymagana większa powierzchnia, bardziej złożony system transportowy, wyższe poziomy zapasów na stanowiskach operacyjnych lub wzrost przepływu zaopatrzenia w materiały).

Także całościowe zrozumienie przepływu produktów oraz części/podzespołów zaopatrujących stacje wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie konfiguracji linii, z istotnymi skutkami w odniesieniu do funkcjonalności systemu transportowego. Na przykład, możliwość zmiany taktu pracy pomiędzy dwiema stacjami roboczymi może wymagać obecności buforów międzyoperacyjnych (czasem faktycznych magazynów automatycznych), wymuszając specyficzne wymagania funkcjonalne systemu transportowego. W określonych przypadkach, z którymi firma CASSIOLI spotkała się podczas swojej pracy, realizacja linii była oparta o studium przepływu produktu oraz materiałów zasilających poszczególne stanowiska montażowe (pojedyncze części lub podzespoły).

Podsumowując, każde nasze rozwiązanie w obszarze maszyn jest wynikiem uważnej analizy produktu i przepływów pod kątem lokalizacji przestrzennej (określenie punktów wejścia/wyjścia i systemu transportowego) oraz rozkładu czasu pracy, narzuconego przez program produkcyjny i planowania zaopatrzenia poszczególnych stanowisk.