transport i magazynowanie - tekstylia

Im wyższej jakości jest produkt z branży tekstylno – modowej, tym większe są wymagania producenta dotyczące najwyższych standardów jakości w zakresie projektowania, zastosowanych materiałów i procesów produkcyjnych. Jednakże wysoki poziom jakościowy produktów fashion nie może stanowić sam w sobie istotnego wyróżnika konkurencyjności, jeżeli nie będzie wspierany odpowiedną strukturą logistyki dystrybucyjnej, która może podczas transportu (inbound / outbound) zapewnić utrzymanie cech wyróżniających produkt i zagwarantować kompletność, punktualność i odpowiedniość dostaw wymaganych w punkcie sprzedaży.

CASSIOLI zna żądany poziom usług w tym szczególnym sektorze w zakresie staranności procesu realizacji zamówień, jakości i bezpieczeństwa transportu wewnątrz i na zewnątrz zakładu, skupienia uwagi na składowaniu nieopakowanego wyrobu i ogólnie na całej architekturze magazynu. CASSIOLI może zaproponować najlepsze rozwiązania systemów składowania, przygotowania zamówień, konfekcjonowania i transportu. Dziś dostawy produkcyjne odbywają się coraz częściej w dużych ilościach i w krótkim czasie, ale przede wszystkim koncentrują się w szczytach spedycyjnych z magazynów. W tym scenariuszu, kiedy koniecznie okazuje się jak najpóźniejsze przystąpienie do procesu pakowania, podstawową kwestią jest dysponowanie szczególnie wydajnymi systemami.

Należy także uwzględnić fakt, że czasami, produkt przeznaczony do punktów sprzedaży nie jest ostatecznie alokowany z góry. Sklep nie dysponuje przestrzenią do magazynowania nawet dziesiątek z tysięcy różnych rodzajów produktu w odniesieniu do rodzaju artykułu, materiału, koloru i rozmiaru, zamawianych w całym sezonie, ale przede wszystkim nie jest w stanie przewidzieć, które z artykułów będą sprzedawały się z największym sukcesem. Co więcej, przedstawiane są różne zestawienia produktu, zgodnie z wizerunkiem marki prezentowanym przez mass – media. Dlatego też towar przeznaczony do własnych sklepów nie może być wcześniej alokowany w magazynach centralnych, uniemożliwiając tym samym rozpoczęcie prowadzenia działań w zakresie konsolidacji, konfekcjonowania i wysyłki. Realokacja wyrobu i określenie procenta wyrobów do wysłania mają miejsce zawsze tuż przed wysyłką. Oznacza to, że część towaru musi pozostać luzem i może być spakowana dopiero w ostatnim momencie przed wysyłką.