1001623_1000040_Servizi

Od początku swojej działalności firma CASSIOLI koncentruje się nie tylko na projektowaniu i wykonawstwie urządzeń, ale oferuje również szeroko rozumiany serwis dla klientów. Oferowane przez nas rozwiązania są najczęściej odpowiedzią na problemy przedstawiane przez Klientów.
Proces projektowania i symulacje komputerowe ukierunkowane są na optymalizację wydajności magazynów automatycznych i systemów transportu wewnętrznego, redukcję czynności serwisowych i wydłużenie okresu żywotności urządzeń, gwarantując klientowi konkretne oszczędności czasu i kosztów. Każde urządzenie CASSIOLI jest objęte właściwym serwisowaniem i przeszkoleniem obsługi.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI (Badanie specyficznych potrzeb, Wstępny projekt, Szacunek kosztów)

ENGINEERING (Projektowanie, Symulacje, Planowanie produkcji, Projekty wykonawcze)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (Zarządzanie dostawami, Instalacja, Kontrola kosztów, Jakość, Management)

SERWIS (Testowanie urządzeń, Szkolenie, Utrzymanie Ruchu, Asysta Techniczna)