Automatyczne Systemy Transportowe

Cassioli Campanella

WarehouseLab 15.0

20-21 czerwca firma Cassioli Polska bierze udział w warsztatach managerskich WarehouseLab 15.0 znajdujących się na terenie Hotelu Ambasador w Łodzi.
Jest to spotkanie biznesowe decyzyjnych oraz odpowiedzialnych osób za logistykę magazynową z projektantami, wdrożeniowcami i dostawcami systemów IT i rozwiązań automatycznych dedykowanych temu obszarowi. W jednym miejscu spotkają się najważniejsi na polskim rynku wdrożeniowcy systemów WMS i ERP, dostawcy rozwiązań automatycznych oraz uczestnicy pracujący nad optymalnymi funkcjonalnościami na linii Magazyn – Zarządca – System IT i automatyzacją procesów.
Analizowana będzie funkcjonalność systemów do zarządzania magazynem – najważniejsze rozwiązania technologiczne dla branży.
Podczas wystąpienia 21 czerwca Cassioli Polska prezentować będzie tematykę dotyczącą Automatycznego magazynu z systemem satelitarnym iSAT.