Czym są usługi intralogistyczne?

Współcześnie magazyny przemysłowe zajmują duże przestrzenie, w których gromadzi się wiele różnorodnych towarów i przeprowadza szereg skomplikowanych operacji. Wymagają więc zastosowania zaawansowanych rozwiązań i technologii, które usprawniłyby te wieloetapowe działania. Innowacyjne procesy pozwalają nie tylko zwiększyć wydajność pracy, ale również wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz minimalizację kosztów.

Details

Wybór dostawcy rozwiązań intralogistycznych

Zaawansowane rozwiązania intralogistyczne są obecnie coraz częściej wdrażane w magazynach, centrach logistycznych i zakładach przemysłowych. Wpływają na zwiększenie wydajności, efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw, znacząco usprawniają pracę, minimalizują koszty i wysiłek pracowników. Skuteczność pracy zakładów w dużej mierze zależy od rozwiązań z zakresu logistyki wewnętrznej dobranych adekwatnie do branży, charakteru działalności oraz potrzeb konkretnej firmy. Sukces całej inwestycji w dużej mierze leży po stronie podwykonawcy, który świadczy usługi intralogistyczne na rzecz przedsiębiorstwa.

Details

System automatycznego transportu w magazynie

W halach magazynowych bardzo ważny jest sprawny przepływ towarów pomiędzy różnymi punktami, które można podzielić na trzy podstawowe strefy, obejmujące obszar przyjęć, miejsce magazynowania oraz obszar wydań. W całym tym procesie zwykle biorą udział różnorodne środki transportu, które mają na celu usprawnić pracę w magazynie. Do najbardziej wydajnych zaliczamy automatyczne systemy transportu wewnętrznego. Dostawcą takich urządzeń jest firma Cassioli.

Details

Specyfika i zastosowanie układnic w magazynach automatycznych

Układnice to specjalistyczne maszyny wchodzące w skład systemu magazynowego, służące do transportu wewnętrznego i układania materiałów na wskazanych miejscach na regałach magazynowych. Najczęściej używane są w przypadku transportowania towarów na paletach. Najczęściej wykorzystywane są w magazynach wysokiego składowania. Doskonale sprawdzają się przede wszystkim w zautomatyzowanych systemach, ponieważ część nowoczesnych modeli układnic pozwala na niemal całkowicie bezosobową pracę. Zapewniają wysoką wydajność pracy, precyzję oraz efektywność.

Details

Zapotrzebowanie na automatyczne systemy transportu wewnętrznego

Sprawność transportu wewnętrznego towarów w dużym stopniu wpływa na wydajność pracy w magazynie. Przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi obszarami w magazynie (tj. m.in. punktem przyjęć, miejscem magazynowania, punktem wydań) jest realizowany z zastosowaniem różnych środków transportu. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się systemy zrobotyzowane, które mają na celu nie tylko wyręczenie człowieka, ale przede wszystkim usprawnienie działań. Zapotrzebowanie na automatyczne systemy transportu wewnętrznego wykazują przede wszystkim magazyny wysokiego składowania oraz zakłady o dużej rotacji towarów.

Details

Systemy AS/RS w nowoczesnej logistyce magazynowej

AS/RS (z ang. automated storage and retrieval system) to automatyczne systemy składowania i pobierania ładunków, znajdujące zastosowanie w nowoczesnych magazynach. Zaawansowane technologie na dobre zagościły we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych czy dystrybucyjnych, w których stosuje się złożone operacje logistyczne w ramach procesów magazynowych.

Details

Rozwiązania IT w zakresie zarządzania magazynem

Każde przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji czy sprzedaży posiada wyodrębnioną powierzchnię magazynową. Jej wielkość oraz charakter mogą być różne, jednak niezależnie od rodzaju zawsze występują w niej najważniejsze procesy, do których zaliczamy: przyjmowanie towaru, składowanie, a następnie wydawanie. Budowa i wyposażenie magazynu zależy od specyfiki przechowywanych materiałów. Magazyn to również przestrzeń, w której mają miejsce złożone procesy logistyczne. Współcześnie logistyka magazynu coraz częściej jest zautomatyzowana i opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach IT.

Details

Magazynowanie zwykłe czy wertykalne?

Coraz więcej firm stawia na automatyczne systemy magazynowe, które znacząco usprawniają zarządzanie towarem. Dzięki wyspecjalizowanym robotom magazynowanie i transport wewnętrzny produktów nie są obarczone ludzkimi błędami i o wiele łatwiej jest zapanować nad tym, co zostało w magazynie. Wielu szefów firm zastanawia się, jakie rozwiązanie byłoby dla nich lepsze: magazynowanie wertykalne czy może raczej klasyczne? Zastanówmy się.

Details