Analiza procesu montażowego przed zaprojektowaniem linii

Każda linia montażowa ma swoją specyfikę. Nie da się opisać jednego, idealnego modelu linii montażowej: różne branże mają różne wymagania co funkcjonalności maszyn. Firma, która chce stworzyć swoja pierwszą linię montażową musi liczyć się długim czasem jej projektowania, by była jak najbardziej wydajna. Realizacja linii montażowych jest przeważnie najłatwiejszym zadaniem w całym procesie jej powstawania.

Analiza podstawowych operacji

Zanim specjaliści zaczną planować linię montażową dla danej firmy, najpierw musza bardzo dokładnie zrozumieć proces produkcji danego przedmiotu. Nie wystarczy zrozumienie tego, co dzieje się na danym stanowisku. Fachowcy muszą szczegółowo poznać również zależności między poszczególnymi operacjami i czas trwania każdej z nich. Dopiero rozumiejąc dokładnie co dzieję się w danej fabryce, są wstanie zaproponować pomysły na poszczególne stacje robocze. Stacje nie tylko muszą być wydajne i równoważyć pracę całej linii. W gestii fachowców jest również wymyślenie tego, jak automatyzacja linii ma sprawić, by produkcja była jeszcze bardziej wydajna, szybka i ekonomiczna. Dodatkowo zanim przedstawią swoje propozycje klientowi, musza wziąć po uwagę koszy jakie wchodzą w grę poza samą automatyzacją (np. potrzeba większej przestrzeni, bardziej złożony system transportu itp.).

Projekty i pomysły

Kluczem do powstania nowoczesnej linii montażowej jest dobra komunikacja między inwestorem a przedstawicielami firmy realizującymi budowę linii. Tylko dzięki długim rozmowom o oczekiwaniach i możliwościach da się stworzyć automatyczną linię, która spełni oczekiwania wszystkich. Po fazie analizy procesu montażowego przychodzi czas na omówienia różnych pomysłów, a także wyszukiwanie potencjalnego ryzyka ich zastosowania. Projekty są wielokrotnie opiniowane zarówno przez inwestora jak i realizatora, często nanoszone są na nich poprawki i kolejne udoskonalenia. Dopiero gdy projekt linii nie budzi żadnych zastrzeżeń, realizowane są pierwsze prace montażowe i testy pod okiem instalatora.