Automatyczne wózki magazynowe

Sprawny transport towarów wewnątrz poszczególnych części magazynu to podstawa funkcjonowania systemu logistycznego. Stąd też coraz częściej firmy logistyczne poszukują systemów inteligentnego transportu wewnętrznego. Jego zadaniem ma być bezobsługowe dostarczenie lub odebranie towaru. Zadanie to jest realizowane przez automatyczne wózki magazynowe. Są to pojazdy kołowe o napędzie mechanicznym, przemieszczające się po podłożu magazynu lub po specjalnych prowadnicach. Podobną funkcję spełniają również automatyczne transportery o charakterze rolkowym. Zastosowanie automatycznych wózków magazynowych daje sporo korzyści: pozwala na bezbłędną identyfikację i bezpieczny transport określonego ładunku, zezwala też na elastyczne dostosowanie się do zmiennych wymogów transportowych, szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania taśmowych lub rolkowych systemów automatycznych lub gdzie ich wykorzystanie będzie niezasadne. Zautomatyzowany transport pozwala na zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów pracy danego magazynu (mniejsza liczba pracowników, małe ryzyko pomyłki ładunku) oraz dostarczanie towarów zgodnie z zasadą FIFO (ang. first in – first out).

Wózki AGV Cassioli

W zakładach przemysłowych produkujących na masową skalę, szczególnie tam, gdzie jest duża zmienność lub złożoność cyklu produkcyjnego i duży stopień automatyzacji magazynu sprawdzą się automatyczne wózki Cassioli. Maszyny te to pojazdy typu AGV lub LGV (automatic lub laser guided vehicles). Współpracują z komputerowym systemem sterowania/magazynowania i mogą pracować w zasadzie bez przerwy w warunkach nie zapewniającej operatorowi pełnej ochrony, np. w chłodniach. To mobilne roboty nazywane top carrier (ładunek umieszczony jest na platformie, a więc spoczywa na większości pojazdu). Są przystosowane do transportu ładunków o różnych rozmiarach i kształtach, mają dużą ładowność i możliwości manewrowania, poruszają się po wąskich i skomplikowanych ścieżkach. Wózki AGV mogą służyć do obsługi regałów, mogą do rozładowywania taśmociągów, pracują w pomieszczeniach o dużych rozmiarach, mogą transportować więcej niż jeden ładunek na raz.