magazynach wysokiego składowania

Korzystanie z automatycznych magazynów wysokiego składowania pozwala na znaczną optymalizację pracy. Pozwalają one np. na osiągnięcie wysokiej gęstości składowania produktów, a także bezpośredni dostęp do każdego rodzaju towarów. Dodatkowymi zaletami są znaczne zwiększenie szybkości realizacji poszczególnych zadań oraz całodobowy dostęp do systemu.

Rodzaje magazynów wysokiego składowania

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na dopasowanie magazynu intensywnego składowania do indywidualnych potrzeb konsumenta, bez względu na charakter jego działalności. Z pomocą wykwalifikowanych techników uzyskamy dokładnie taki magazyn, jakiego potrzebujemy, biorąc pod uwagę takie wartości jak wymagana pojemność czy charakter składowanych produktów. Automatyczne systemy magazynowe dzielą się na określone rodzaje, które można wtórnie modyfikować. Są to:

  • magazyny automatyczne oraz automatyczne z układnicami. Służą do składowania o wysokiej pojemności;

  • magazyny satelitarne. Służą do składowania o dużej głębokości;

  • magazyny wertykalne. Doskonałe do składowania produktów o niewielkich rozmiarach;

  • specjalistyczne magazyny AS/RS. Są to wyposażone w patenty międzynarodowe magazyny dostosowane do indywidualnych wymagań.

Zautomatyzowane systemy magazynowe oferują dodatkowe możliwości np. w postaci wyboru pomiędzy głębokością pojedynczą i wielokrotną czy wpływu na rozmiar powierzchni półek. Pozwala to na maksymalne dostosowanie magazynu do indywidualnych preferencji przedsiębiorcy oraz optymalne wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni i zwiększone bezpieczeństwo składowania towarów.

Zalety automatycznych magazynów intensywnego składowania

Zautomatyzowany system magazynowy to doskonały sposób usprawnienie logistyczne przedsiębiorstwa. Wśród jego licznych zalet wymienić można np. obniżenie kosztów zatrudnienia dzięki zastąpieniu części pracowników przez wydajne maszyny. Korzystanie z urządzeń w miejscu personelu pozwoli też zmniejszyć ilość pomyłek i błędów, których wystąpienie jest nieuniknione w przypadku wykonywania określonych prac przez ludzi.