Automatyka w systemie magazynowym

We współczesnych obiektach magazynowych coraz częściej wykorzystywane są zaawansowane systemy informatyczne. Wdrażane zautomatyzowane rozwiązania umożliwiają realizację zadań bez udziału ludzkiego. Praca maszyn jest możliwa za sprawą odpowiednio dobranych aplikacji zarządzających. W tym celu bardzo często wykorzystywany jest wyspecjalizowany system WMS.

Magazyny automatyczne WMS

Systemy WMS w automatycznych magazynach mają na celu sterowanie niektórymi maszynami, urządzeniami lub nawet całą infrastrukturą magazynową. Nie jest to jeszcze standard w polskich magazynach, jednak coraz więcej prężnie działających przedsiębiorstw wdraża tego rodzaju rozwiązania technologiczne, których zadaniem jest optymalizacja całego procesu przepływu towarów.

Wdrożone funkcjonalności IT i poziom wyposażenia w instalacje automatyki magazynowej zależą przede wszystkim od potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. W tym zakresie rozwiązania mogą być różne. Zwykle dostawca dostarcza do magazynu konkretne urządzenia wraz ze sterownikiem sprzętowym. Możliwe jest również dostarczenie całościowych rozwiązań zautomatyzowanego magazynu. Rolą systemu WMS jest bieżące dostarczanie informacji, dzięki którym można wykonać prawidłowo zleconą operację.

Informatyzacja procesów magazynowych

Każdy element zautomatyzowanego magazynu musi posiadać odpowiednie oprogramowanie, które będzie nim sterować na określonym poziomie. Poziomy sterowania są różne, w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa oraz zakresu wykonywanych prac. Niekiedy poziom sterowania jest dość podstawowy, a dołączone oprogramowanie pozwala na realizację prostych komunikatów typu “włącz/wyłącz”. Najczęściej stosowany jest w przypadku prostych urządzeń typu przenośniki. Wdrażane są jednak bardzo zaawansowane rozwiązania, kiedy oprogramowanie zawiera w sobie narzędzia optymalizacji złożonych procesów transportowych czy logistycznych. Wysokie poziomy sterowania występują w zaawansowanych urządzeniach, takich jak np. szafy automatyczne.