Automatyzacja magazynu – kiedy to się opłaca?

Magazynowanie jest obecnie prężnie rozwijającą się dziedziną logistyki. Celem, który stawiają przed sobą nowoczesne magazyny jest stałe zmniejszanie kosztów i poprawa wydajności. W magazynach wysokiego składu uzyskanie takich efektów umożliwia automatyzacja procesu składowania. Na czym ona polega i co ją warunkuje?

Automatyzacja a ograniczenie kosztów składowania

Firmy logistyczne oferujące przedsiębiorcom powierzchnie magazynowe w trosce o klienta poszukują rozwiązań, dzięki którym będą mogły zaoferować tańsze usługi. Pierwszym krokiem jest budowanie magazynów wysokiego składu, które są odpowiedzią na wzrastające ceny gruntów w strategicznych lokalizacjach. Cena 1m2 powierzchni magazynowej dzielona jest na tyle części, ile znajduje się na niej produktów, dlatego im wyżej są one składowane, tym mniejszy jest koszt ich przechowywania. Innym ważnym czynnikiem jest stale wzrastająca wartość pracy ludzkiej. Wprowadzenie automatyzacji pozwala na ograniczenie liczby pracowników, a co się z tym wiąże – również kosztów ich zatrudnienia. Automatyczne magazynowanie eliminuje też błędy ludzkie, często kosztowne i czasochłonne.

Automatyczne magazynowanie a czynnik ludzki

Automatyka zawsze w znacznym stopniu ogranicza udział człowieka w wykonywanych zadaniach. Najnowocześniejsze systemy są całkowicie sterowane programami komputerowymi, dzięki czemu niemożliwe jest powstawanie jakichkolwiek błędów ludzkich. Z drugiej strony zmieniają się też warunki pracy, co przekłada się na zadowolenie pracowników. Dotyczy to szczególnie magazynów o specyficznych warunkach, jak chłodnie czy mroźnie.

W wielu branżach składowanie ma charakter sezonowy, co oznacza okresowe przestoje lub mniejsze zapotrzebowanie na pracę ludzi. Automatyczne magazynowanie zapobiega stratom materialnym związanym z koniecznością utrzymania załogi również w okresie mniejszego natężenia ruchu. Warto też wspomnieć o czynniku kryminogennym, bowiem im więcej pracowników, tym większe ryzyko kradzieży. Rozwiązania techniczne takie jak: układnice palet, satelity, sortery, systemy przenośnikowe pozwalają na wyeliminowanie wielu takich problemów.