Automatyzowane przestrzenie magazynowe

Nowoczesne przestrzenie magazynowe powinny wychodzić naprzeciw wyzwaniom branży produkcji przemysłowej czy logistyki, takim jak optymalizacja przepływu towarów, wykluczenie błędów przy dostarczaniu towarów na potrzeby linii produkcyjnych lub przy składowaniu i ekspediowaniu towarów. Istotne jest również skrócenie czasu poboru i dostarczenia ładunku oraz obniżenie kosztów obsługi składowania zapasów i ogólnej działalności magazynu. Dlatego warto jest rozważyć automatyzację przestrzeni magazynowej. Przestrzeń magazynowa może być zautomatyzowana w dwóch kierunkach: kompletacji składowanych materiałów i przechowywania oraz przygotowania do niej. Skupmy się na tym drugim rozwiązaniu automatycznych przestrzeni magazynowych. W automatyzacji przestrzeni magazynowych stosuje się różne rozwiązania technologiczne, w zależności od potrzeb danego kontrahenta. Mogą to być na przykład automatyczne regały obsługujące komponenty lub wyrób gotowy w opakowaniach paletowych, gdzie zautomatyzowany podajnik pracuje pomiędzy regałami i dostarcza opakowanie zgodne z tym podanym w systemie magazynowym. Mogą również regały kanałowe, gdzie zredukowana jest przestrzeń pomiędzy poszczególnymi regałami, zaś ładunek magazynowany jest na zwielokrotnionej głębokości i dostarczany przez poruszające się wewnątrz kanałów satelity, dzięki czemu każdy poziom może być wypełniony innym rodzajem ładunków. Istnieją także systemy magazynowania dostosowane bezpośrednio do pracy operatorów linii montażowych. Jednym z nich jest system vertimax.

System VERTIMAX

VERTIMAX to system magazynowania na małej powierzchni materiałów do produkcji. Składowane elementy znajdują się na tacach umieszczonych wewnątrz kolumnowej konstrukcji systemu. W środku pracuje podajnik obsługujący poszczególne poziomy składowana i dostarczający dane komponenty lub odkładający do składowania właściwy wyrób. System vertimax jest całkowicie obudowany, co zmniejsza zagrożenie wypadku przy pracy, ryzyko zniszczenia mienia czy poziom hałasu pracującego urządzenia. System ten jest modułowy i można go dostosowywać do różnych przestrzeni, zapewnia właściwy rachunek magazynowanego stanu, podając określony ładunek z ogromną precyzją i dużą prędkością. Dla większej użyteczności całości konstrukcji można wyposażyć ją w kilka użytkowanych jednocześnie punktów dostępu (sterowanie urządzeniem) w jednym miejscu lub na kilku poziomach, dzięki czemu możliwe staje się szybsze otrzymanie pożądanego ładunku.