w jaki sposób działa

Dzięki Internetowi dostęp konsumentów do poszczególnych towarów przybrał już skalę globalną. To zaś wpłynęło na rozwój rynku i – co za tym idzie – zwiększenie potrzeb związanych ze składowaniem towarów. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, oferując optymalne rozwiązanie w postaci magazynów inteligentnych.

Nowoczesne systemy magazynowania znacznie różnią się od tego, co znamy z poprzednich dekad – w miarę rozwoju centrów logistycznych nie będzie już w magazynach miejsca na klasyczne regały z półkami i obsługujących je pracowników. Współcześnie producenci oferują częściowo lub całkowicie zautomatyzowane systemy składowania towarów, a jedną z możliwości jest Magazynowy System Informatyczny (WMS, z ang. Warehouse Management System). Oferuje on szereg nowych możliwości sprawnego zarządzania magazynem i procesami zachodzącymi w jego obrębie.

Jak działa magazyn inteligentny?

Cała idea opiera się wykorzystaniu systemu zarządzania operacyjnego, za pomocą którego można m.in. bez najmniejszego błędu zlokalizować towar w magazynie. Choć jednak funkcja ta należy do najważniejszych w oprogramowaniu, tak naprawdę oferuje nam ono o wiele więcej. Wśród korzyści płynących ze stosowania WMS można wymienić m.in. skrócenie czasu pracy, zoptymalizowane wykorzystanie dostępnej powierzchni, a tym samym znaczne obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem produktów i zarządzaniem nimi. Już w chwili umieszczenia towaru w magazynie system operacyjny dokonuje analizy, której celem jest uzyskanie optymalnych warunków przechowywania. Liczba i charakter parametrów wykorzystywanych w tym procesie edytowane są przez nas, mamy więc możliwość dostosowania całego systemu do naszych ścisłych preferencji. Inną zaletą informatycznego systemu magazynowania jest możliwość precyzyjnej kontroli przechowywanych towarów, w tym asortymentu i lokalizacji poszczególnych produktów. To z kolei umożliwia niemal błyskawiczną, bo zajmującą nie więcej niż kilkanaście minut, inwentaryzację całego asortymentu bez potrzeby angażowania personelu. Jest to szczególnie cenne w magazynach dużych firm, gdzie w ciągu dnia często zarządza się wysokimi nakładami towaru i jakikolwiek błąd w koordynacji poszczególnych procesów może doprowadzić do poważnych problemów. Automatyzacja tych procesów znacznie zmniejsza ryzyko pomyłki, a w razie jej wystąpienia umożliwia błyskawiczną reakcję.