Magazynowanie wertykalne

Współczesne automatyczne systemy magazynowe umożliwiają bezpieczne składowanie i płynny przepływ towarów po całym świecie. Dzięki skomplikowanym systemom ogromne ilości produktów są pod stałą kontrolą, a ich przekładanie z miejsca na miejsce jest łatwe i dobrze zorganizowane. W niektórych branżach, w wielkich magazynach bez pomocy komputerów i dedykowanych programów zapanowałby po prostu chaos. Co za tym idzie, straty producentów towarów można by liczyć w milionach.

Problemy z miejscem

Tradycyjne magazynowanie wymaga ogromnych powierzchni na różnego rodzaju hale i biura. Dlatego też specjaliści zaczęli zastanawiać się, czy istnieje możliwość budowania magazynów wertykalnych, aby ich pojemności nie były uzależnione od powierzchni danej działki. Okazało się, że takie magazyny nie tylko da się stworzyć, ale wręcz świetnie sprawdzają się w wypadku produktów o niewielkich wymiarach. Magazyny wertykalne są obecnie często spotykane, a ich automatycznie systemy pomagają w przesyłaniu towarów dalej od wielu lat.

Jak działa automatyczny magazyn wertykalny?

Magazyny wertykalne to najprościej mówiąc pionowe regały. Operatorzy systemu poruszają się tylko po podłodze, a system dba o to, aby wskazane produkty dostarczane były do operator. Pracownik nie musi więc osobiście poruszać się po kilku poziomach. Magazyny tego typu oczywiście wykonywane są na zamówienie. Dlatego też klient może dokładnie określić, jak ma wyglądać jego system wertykalny. Może wybrać ilość kolumn, ich konfigurację i dopasować cechy systemu tak, aby był jak najbardziej wydajny. W projekcie trzeba określić ilość stanowisk poboru, można również ustalić takie zagadnienia jak picking, kontrola wagi i inne, istotne dla klienta sprawy. Oczywiście należy pamiętać, że każdy magazyn rządzi się swoimi prawami. Trzeba wziąć pod uwagę rodzaj składowanych towarów, częstotliwość ich poboru i wiele innych aspektów. Profesjonalne systemy magazynowania powstają w ścisłej współpracy firmy dostarczającej rozwiązanie i klienta, który musi dokładnie określić, czego od systemu oczekuje.