automatyka w hali

Sprawne działanie wszystkich systemów logistycznych umożliwia osiągnięcie optymalnego przepływu towarów, bez zbędnych przestojów i strat. Duże postępy w automatyzacji składowania i skomputeryzowanej obsłudze magazynów sprawiają, że wszystkie czynności mogą być wykonywane szybciej oraz przy zdecydowanie mniejszej liczbie błędów.

Robotyzacja wszystkich procesów związanych z logistyką oznacza także możliwość zmniejszenia zatrudnienia i mniejszą zależność osiąganej przez firmę wydajności od sytuacji na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także fakt, że automatyzacja magazynowania oznacza brak konieczności zapewniania wymaganej w przypadku przebywania w pomieszczeniu ludzi temperatury, jasności oświetlenia czy specjalnej wentylacji. Procesy realizowane automatycznie mogą się bowiem odbywać w znacznie mniej wymagających warunkach.

Rozwiązania stosowane w magazynach automatycznych

W magazynach automatycznych stosuje się wiele rozwiązań przyspieszających i usprawniających przebieg procesów związanych z przepływem towaru. Specjalne systemy są stosowane w każdym obszarze obsługi towarów, począwszy od strefy przyjęć, przez strefę składowania, aż po kompletację i spedycję.

Strefa magazynowania to przede wszystkim systemy składowania towarów oraz ich odbioru i układania. Rodzaj użytych rozwiązań zależy zawsze od specyfiki i potrzeb konkretnego magazynu i firmy. Do magazynowania towarów można używać rozmaitych regałów dynamicznego składowania. Mogą to być regały przepływowe, gdzie towary są przemieszczane w zależności od potrzeb – od metody grawitacyjnej, gdzie ładunek przesuwa się na rolkach pod swoim ciężarem, aż po napędzane wózki w regałach tunelowych albo satelitarnych. Regały tego typu mogą współpracować z różnymi typami układnic magazynowych.

Do przemieszczania towarów w magazynach automatycznych, zarówno w strefie przyjęć, jak i w obszarze konfekcjonowania i spedycji używa się rozmaitych systemów transportu bliskiego. Najbardziej rozpowszechnione są przenośniki rolkowe, zwłaszcza przy przemieszczaniu ładunków pakowanych w pudłach, pojemnikach czy układanych na paletach. W ostatnim przypadku, gdy w grę wchodzi większa masa pojedynczej palety, często wykorzystuje się przenośniki łańcuchowe. Stosunkowo często korzysta się również z przenośników taśmowych różnych rodzajów, zwłaszcza przy transporcie lżejszych opakowań.

Niezależnie od rodzaju obsługiwanych w magazynie towarów ich przygotowanie do spedycji wymaga wyboru odpowiednich produktów oraz umieszczenia ich na palecie.

Bardzo często odbywa się w ten sposób, że poszczególne towary po konfekcjonowaniu są w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych dostarczane do strefy spedycyjnej w celu ich paletyzacji. Tam w zależności od rodzaju używanych opakowań odpowiednie chwytaki ustawiają je na paletach. Całość ładunku może być automatycznie owinięta folią typu stretch lub folią termokurczliwą. W wielu przypadkach nakładane są też specjalne osłony z tektury falistej, które dodatkowo zabezpieczają ładunek. Tak przygotowane palety są gotowe do załadunku.