Nowoczesne satelitarne systemy składowania palet

Magazyny wysokiego składu coraz częściej wyposażane są w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają usprawnić proces składowania i do minimum ograniczyć pracę człowieka. Wśród takich rozwiązań znajdują się też satelity iSAT – samojezdne platformy sterowane przez operatora wózka widłowego.

Czym są satelity do składowania?

Satelita to specjalna platforma umieszczona pomiędzy dwoma regałami w odpowiednim kanale roboczym. Poruszając się po wyznaczonym torze, dzięki specjalnemu mechanizmowi samodzielnie zdejmuje i układa ładunki w wyznaczonych miejscach. Sterowanie taką platformą odbywa się w sposób automatyczny i może być wykonywane przez operatora za pomocą pilota lub też – w bardziej zaawansowanych technicznie urządzeniach – za pomocą specjalistycznego programu komputerowego. Satelity do składowania wyposażone są w system Wi-Fi pozwalający na komunikację pomiędzy urządzeniem a operatorem. Pełna automatyzacja nie ogranicza się tylko do pracy satelity. Większość modeli posiada też funkcję autodiagnostyki oraz kontroli poziomu naładowania akumulatora. Satelity wymagają specjalnego systemu regałów z kanałami roboczymi i prowadnicami.

Zalety stosowania satelitów iSAT

Podstawową zaletą przemawiającą za stosowaniem satelitów do składowania palet jest zapewniana przez nie możliwość ekonomiczniejszego wykorzystania powierzchni magazynowej. Ponieważ do przemieszczania ładunków nie są potrzebne wózki widłowe, wyposażenie pomieszczenia nie wymaga uwzględnienia specjalnych torów do ich poruszania się. Ciaśniej ustawione regały oznaczają więcej towarów na takiej samej powierzchni, a to w konsekwencji obniża również koszty magazynowania. W przypadku systemu satelitów nie trzeba też odpowiednio przystosowywać podłogi i nie jest wymagane jej systematyczne sprzątanie. Do innych zalet można zaliczyć wzrost wydajności operacji magazynowych, wyższy poziom bezpieczeństwa, szybką i cichą pracę, ochronę regałów przed uszkodzeniami wózkiem widłowym, prostą obsługę oraz możliwość precyzyjnego ustawiania położenia platformy za pomocą systemu laserowego. Nie można też zapomnieć o ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia – w przeciwieństwie do wózków, które często jeżdżą puste.