logistyki magazynowej

Użytkowanie nowoczesnych powierzchni magazynowych wymaga stosowania innowacyjnych rozwiązań już na etapie projektowania logistyki magazynowej. Jednym z takich rozwiązań jest symulacja – narzędzie doskonale znane wszystkim w branży magazynowej. Jaka jest rola symulacji na etapie projektowania? Powinno to zainteresować wszystkich, którzy planują inwestycję w dział logistyki.

Logistyka magazynowa – jak wprowadzana są zmiany?

Projektowanie nowych rozwiązań w logistyce magazynowej jest olbrzymim wyzwaniem, przed którym stają każdego dnia menedżerowie na całym świecie. Wdrożenie jakiejkolwiek zmiany przy dużej skali działania jest nie tylko bardzo kosztowne, ale przede wszystkim ryzykowne – źle zaplanowane zmiany mogą negatywnie wpłynąć na efektywność działań logistycznych. Między innymi dlatego, przed podjęciem ostatecznej decyzji wykonuje się szereg testów.

Przeprowadzanie badań, symulacji oraz testów jest rozwiązaniem mniej kosztownym i ryzykownym, niż natychmiastowe wdrożenie zmian. Ich przeprowadzaniem zajmują się oczywiście specjalne podmioty, które mają w swoich szeregach specjalistów w dziedzinie logistyki. Jednym z przykładów takich testów są symulacje logistyczne. Na czym one polegają? 

Jaka jest rola symulacji w projektowaniu logistyki?

Symulacja odgrywa ogromną rolę w projektowaniu procesów logistycznych. Przeprowadzenie takiego testu ma na celu natychmiastowe eliminowanie błędów, jeszcze przed finalnym wdrożeniem. Wykonana symulacja działań w logistyce magazynowej pozwala wyłapać miejsca problemowe (wąskie gardła), które mogą wpływać na efektywność wszystkich działań. Wyszukiwanie tego typu błędów przy pomocy symulacji jest znacznie tańsze niż wyłapywanie ich w czasie pracy