Rozwiązania IT w zakresie zarządzania magazynem

Każde przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji czy sprzedaży posiada wyodrębnioną powierzchnię magazynową. Jej wielkość oraz charakter mogą być różne, jednak niezależnie od rodzaju zawsze występują w niej najważniejsze procesy, do których zaliczamy: przyjmowanie towaru, składowanie, a następnie wydawanie. Budowa i wyposażenie magazynu zależy od specyfiki przechowywanych materiałów. Magazyn to również przestrzeń, w której mają miejsce złożone procesy logistyczne. Współcześnie logistyka magazynu coraz częściej jest zautomatyzowana i opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach IT.

Systemy informatyczne do zarządzania magazynem

Zarówno w większych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych magazyn odgrywa równie ważną rolę co linia produkcyjna. Niewłaściwie zaplanowana przestrzeń magazynowa może zaburzyć przebieg procesów produkcyjnych i negatywnie wpłynąć na wydajność pracy. Trzeba jednak pamiętać, że magazyn wymaga nie tylko odpowiedniego wyposażenia, w postaci m.in. urządzeń do transportu towarów, odpowiednich regałów do ich składowania itd., ale również sprawnie działającego systemu do zarządzania zasobami. Obecnie w zdecydowanej większości przedsiębiorstw wykorzystywane są narzędzia informatyczne do sprawnego zarządzania. Poziom ich zaawansowania może być różny i zależy od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa. Co ważne, rozwiązania informatyczne pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego stopnia zautomatyzowania systemów magazynowych.

System zarządzania operacyjnego LogIS

Optymalizacja działań logistycznych w warunkach produkcji i dystrybucji jest możliwa za sprawą systemu zarządzania operacyjnego LogIS wdrażanego przez firmę CASSIOLI. Za sprawą programowalnych modułów LogIS można dostosować system do specyfiki działania przedsiębiorstwa pod kątem m.in. cyklów magazynowania i produkcji, wahań sezonowych itp.

LogIS zapewnia całkowite dopasowanie do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, może być też rozbudowany o szereg dodatkowych funkcji, które znacznie zwiększają zdolność systemu do spełniania stawianych mu wymagań.