Serwis magazynów automatycznych

Profesjonalny serwis magazynów automatycznych jest zawsze kluczem do sprawnego, wydajnego i ekonomicznego systemu. To właśnie fachowa wiedza i pomysłowość inżynierów decydują o tym, czy dane rozwiązanie będzie w sto procentach dopasowane do potrzeb klienta. W wypadku specjalistycznych systemów magazynowania serwis w zasadzie cały czas jest do dyspozycji klienta. Zanim jeszcze kolejna linia powstanie, serwis powinien już o krok wyprzedzać jego pomysły.

Analiza możliwości i engineering

Rożne branże, a nawet poszczególne firmy oczekują czegoś innego od systemów magazynowania. Dlatego wszystkie systemy składowania powstają przy ścisłej współpracy serwisu i klienta. Najpierw serwis musi wstępnie ocenić, jak system ma wyglądać. Ustala standardowe i specyficzne potrzeby klienta i na podstawie zebranych informacji przygotowuje wstępny projekt linii. Klient na tym etapie jest również informowany o szacunkowych kosztach budowy linii. Jeśli zaakceptuje wstępny pomysł, prace idą dalej. Serwis rozpoczyna dokładne projektowanie systemu. Kolejnym krokiem są oczywiście różnego rodzaju testy i symulacje działania poszczególnych elementów, jak i całej linii. Jeśli wszystko przebiega pomyślnie, przygotowywane są projekty wykonawcze i serwis może przystąpić do właściwych prac.

Zarządzanie projektem i asysta techniczna

Budowa linii magazynowych organizacyjnie nie rożni się od budowy innych tego typu rozwiązań. Firma dostarczająca system musi nadzorować łańcuch dostaw, by w pracach nie było przestojów. Wszystkie urządzenia są instalowane zgodnie z projektem. Aż wreszcie cała linia zostaje uruchomiona i sprawdza się, czy spełnia ona wymogi wydajnościowe, jakościowe i kosztowe. Dopiero po uruchomieniu linii serwis obejmuje właściwe prace serwisowe, polegające na wsparciu technicznym klienta, naprawie urządzeń i ich konserwacji. Może on też prowadzić szkolenia z obsługi maszyn dla pracowników klienta, a także proponować i instalować udoskonalenia w pracy całego systemu.