Przechowywanie produktów w magazynach wymaga nie tylko odpowiedniej wielkości powierzchni, aby we wnętrzu zmieściły się wszystkie potrzebne towary, ale również takiego sposobu składowania, który pozwoli na szybkie odnalezienie produktu, który w danym momencie będzie nam potrzebny. Dzięki temu może zostać utrzymana ciągłość produkcji w zakładzie, a także możliwy będzie szybki załadunek, a następnie sprzedaż produktów już wytworzonych, na które w danym momencie jest akurat zapotrzebowanie kupujących.

 

Odpowiedni poziom zapasów

Najbardziej podstawową funkcją pomieszczeń magazynowych jest utrzymywanie odpowiedniej ilości zapasów dla danej firmy czy zakładu produkcyjnego. Chodzi tu przede wszystkim o gotowe towary przeznaczone do sprzedaży, które zazwyczaj produkuje się w długich seriach, bo taka opcja jest dla zakładu tańsza, a następnie czekają one na zamówienia klientów. Firmy produkcyjne przechowują w swoich magazynach również surowce, aby nagle nie zabrakło żadnego z nich podczas produkcji i by w wyniku tego nie dochodziło do jej przerwania.

 

Systemy składowania magazynowego

Wyróżniamy wiele rozmaitych systemów składowania, które łączą pewne wspólne kryteria, do jakich należą przede wszystkim wielkość naszego pomieszczenia magazynowego, typy magazynowanych produktów i ich różnorodność, a także czas, jaki chcielibyśmy przeznaczyć na szukanie interesującego nas towaru oraz całkowity koszt finansowy danego rozwiązania.

Możemy zdecydować się na magazyny, w których wszystkie produkty będą znajdowały się na paletach, a przemieszczanie ich będzie odbywało się za pomocą wózków widłowych sterowanych przez odpowiednio przeszkolonych operatorów. Innym rozwiązaniem mogą być systemy automatyczne, w tym wózki samojezdne i różnego rodzaju przenośniki, które umożliwią nam szybkie wyszukanie danego towaru i przemieszczenie go w dowolne miejsce jedynie za pomocą sterowania przez komputer. Takie rozwiązanie jest szczególnie funkcjonalne w bardzo dużych magazynach, gdzie oszczędza czas i umożliwia przemieszczenie nawet dużej ilości zasobów bez nadmiernego wysiłku.