Układnice automatyczne – warunki opłacalności inwestycji

Układnice to specjalistyczne maszyny wchodzące w skład systemu magazynowego, służące do transportu wewnętrznego i układania materiałów na wskazanych miejscach na regałach magazynowych. Najczęściej używane są w przypadku transportowania towarów na paletach. Najczęściej wykorzystywane są w magazynach wysokiego składowania. Doskonale sprawdzają się przede wszystkim w zautomatyzowanych systemach, ponieważ część nowoczesnych modeli układnic pozwala na niemal całkowicie bezosobową pracę. Zapewniają wysoką wydajność pracy, precyzję oraz efektywność.

Działanie układnic automatycznych

Układnice automatyczne przemieszczają się korytarzami przepływowymi znajdującymi się pomiędzy regałami magazynowymi. W trakcie jednego cyklu pracy są w stanie załadować, a następnie rozładować towar. Maszyny wyposażone są w specjalny chwytak, zestaw czujników i elementy wykonawcze, czyli silniki (osi pionowej i poziomej oraz chwytaka). Wyróżniamy kilka rodzajów układnic, w tym ramowe, słupowe, przejezdne i podwieszane.

Układnice mogą poruszać się w pionie i poziomie. W niektórych przypadków wymagają jednak stałej kontroli operatora, który steruje maszyną. Niemniej większość modeli zapewnia możliwość całkowitej automatyzacji. W przypadku układnic automatycznych nadzór operatorski nie jest wymagany.

Korzyści z zastosowania układnic automatycznych

Zastosowanie układnic automatycznych podnosi nie tylko wydajność pracy, ale i bezpieczeństwo. Pozwalają one na całkowitą automatyzację procesów związanych ze składowaniem towarów w magazynie, począwszy od przyjęcia ładunku, aż do przetransportowania go na właściwy regał lub przejęcia ładunku z regału i przetransportowania do punktu wyjścia. W ten sposób możliwe jest również wyeliminowanie ewentualnych błędów ludzkich, związanych z nieprawidłowym katalogowaniem, błędnym umiejscowieniem towarów itp.

Co więcej, układnice są w stanie pracować w różnych warunkach panujących w magazynach lub fabrykach, w tym w bardzo niskich temperaturach. Dzięki temu znajdują one zastosowanie w chłodniach i mroźniach. Mogą też pracować w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza.

Zastosowanie układnic automatycznych

Układnice automatyczne znajdują zastosowanie w magazynach wysokiego składowania (średnio o wysokości wyższej niż 18 m). Sprawdzają się również w magazynach, gdzie istnieje duża rotacja towarów i są one spaletyzowane. Taki magazyn musi jednak spełnić szereg wymogów, niezbędnych do zainstalowania w nim urządzeń tego rodzaju. Zwykle decyzja o wdrożeniu układnic podejmowana jest na podstawie skrupulatnych analiz dotyczących nie tylko zapotrzebowania na wdrożenie zautomatyzowanych systemów, ale i technicznych wymagań magazynów.